DOPIS MINISTARSTVA FINANSIJASTICANJE ZVANJA


Institut je u Aprilu 2009 god započeo novi ciklus edukacije, a isti je inoviran u septembru 2011. godine, zajedno sa Savezom računovođa i revizora Srbije (punopravni član IFAC-a) i Ekonomskim fakultetom, Univerziteta Crna Gora.

Od novembra 2017. godine Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je punopravni član IFAC-a.

Dana 18.12.2013. godine Institut Sertifikovanih računovođa Crne Gore je na Skupštini Evropske federacije računovođa (AE) primljen u pridruženo članstvo.

Ciklus edukacije se organizuje za sva tri nivoa računovodstvenih zvanja:

Knjigovođa (KG)

Ovlašćeni računovođa (OR)

Sertifikovani računovođa ( SR)

PREUZMITE DOKUMENT