Poštovani članovi,

Usled vanrednih okolnosti, a u skladu sa odlukom Vlade Crne Gore i Ministarstva zdravlja o zabrani okupljanja od najmanje 15 dana i imajući u vidu da to direktno utiče na organizaciju Simpozijuma (planiran za 09. i 10. april), obavještavamo vas da smo sa Montenegro Stars Hotels Group i predavačima postigli dogovor da se organizacija Simpozijuma odloži za 07. i 08. maj, pod istim uslovima.

Takođe, molimo vas da pratite sve preporuke Ministarstva zdravlja, jer je najvažnije očuvati svoje zdravlje i zdravlje članova porodice.

Znamo da će ove novonastale okolnosti uticati na otežano poslovanje, pa smo danas uputili zahtjev Poreskoj upravi i Ministarstvu finansija da se najmanje za 15 dana odloži predaja ili toleriše kašnjenje u predaji finansijskih iskaza za 2019. godinu.

Stručne službe ISRCG će i u ovim okolnostima biti uz vas, sve do završetka predaje finansijskih iskaza za 2019. godinu. Ukoliko budete imali dileme oko sastavljanja finansijskih iskaza i izvještaja menadžmenta, slobodno nas kontaktirajte. Pored uobičajenih kontakt brojeva, uveli smo još jednu mobilnu liniju na broj 069/228-017 (mogućnost i Viber komunikacije), kako bi na što efikasniji način odgovorili svim vašim zahtjevima.

Istovremeno vas obavještavamo da su u Sl. listu CG br. 011/20 od 06.03.2020.godine, objavljeni Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za pravna lica registrovana za obavljanje privredne djelatnosti i druga pravna lica i Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica, koji će se odnositi na finansijsko izvještavanje za 2020. i naredne godine.

Uz sledeći broj časopisa „Računovodstvo i revizija“ (broj: 3-4/2020), koji je u pripremi, biće vam dostavljen CD sa Excel formom novih finansijskih iskaza, na Crnogorskom i Engleskom jeziku. Uz to, očekujte da će u časopisu biti dato uputstvo i pojašnjenja vezana za usklađivanje obrazaca finansijskih iskaza sa Direktivom 2013/34/EU.

Uskoro se očekuje objavljivanje novog IFAC-ovog Etičkog kodeksa i novih MRS/MSFI (sa primjenom od ove godine).

U prilogu vam dostavljamo uopštenu novu formu Ugovora o radu, usklađenu sa novim Zakonom o radu, uz određena pojašnjenja na osnovu pitanja članova. Priloge možete otvoriti klikom na plava dugmad ispod ovog mail-a.

Koristimo priliku da vas obavijestimo da se kursevi, koje organizuje ISRCG, odlažu do daljnjeg.
 S poštovanjem, uz želje za dobro zdravlje,
 Generalni sekretar
Igor Pavićević