Subota, 18.07.2020. godine, Podgorica. Početak u 10h
Prijavljivanje će se vršiti putem e-maila: [email protected]
najkasnije do 17.07.2020.godine do 12:00h

INTERNE KONTROLE I PROCJENE RIZIKA U FUNKCIJI SPRJEČAVANJA KRIMINALNIH RADNJI

Predavač:
Prof. dr Aleksandar Petković

Obezbijeđen seminarski materijal.
Seminar se vrednuje sa 6 poena KPE (kontinuirane profesionalne edukacije)

U okviru seminara biće obrađene sledeće teme:

  • Ko čini kriminalne radnje u finansijskim izvještajima?
  • Zašto pojedinci čine kriminalne radnje (motivacioni faktori)?
  • Modeliranje, oblikovanje i primjena sistema internih kontrola namijenjenih sprječavanju pojava nezakonitih finansijskih transakcija
  • Metodologija procjene rizika od kriminalnih radnji.

Kotizacija:
100 eura – za članove ISRCG, pretplatnike na časopis i kandidate za profesionalna zvanja
120 eura – za ostale zainteresovane

Poslovni računi:
510-34282-14 (CKB)
550-7391-26 (Podgorička banka)
565-160-92 (Lovćen banka)

Prijava