Seminar će biti održan u subotu i nedjelju, 27 i 28. jula 2019. godine, sa početkom u 10:00h

Sala za edukaciju, ISRCG
Adresa: Ul. dr Vukašina Markovića 114

Registracija učesnika počinje u 9:15h – Broj mjesta je ograničen
Za sve učesnike obezbijeđen štampani materijal i osvježenje.

Informacije:
Tel.:
020/227-442;
Mob.tel.:
069/345-406,
069/160-972;
e-mail:
[email protected]

PREUZMITE POZIV