XIV MEĐUNARODNI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

SUSRET RAČUNOVODSTVA, POREZA I BANKARSTVA:
Korporativno izvještavanje – Quo Vadis?

18 - 20. oktobar, Hotel "Tara" Bečići

18 - 20. oktobar, Hotel "Tara" Bečići

18 - 20. oktobar

Hotel "Tara" Bečići

Preko 25 predavača

300 slobodnih mjesta

Računovodstvo, revizija i porezi

Prof. dr Dragan Mikerević

Poreski klin

Prof. dr Mirko Andrić, Prof. dr Milan Lakićević

Procjena vrijednosti investicionih nekretnina metodom diskontovanja prinosa

Prof. dr Duško Šnjegota

Značaj pravilnog izvještavanja o efektima primjene i promjene računovodstvenih politika i procjena

Doc. dr Vladan Martić, dr Slavko Rakočević

Računovodstveni tretman kripto valuta

Prof. dr Jelena Poljašević

Uticaj zakonodavnih rješenja na obavljanje revizije u javnom interesu

Prof. dr Ana Lalević Filipović, Prof. dr Milijana Novović Burić, dr Milena Lipovina Božović

Finansijsko izvještavanja MMSP kroz vizuru računovodstvene zajednice u Crnoj Gori – istraživački pristup

Prof. dr Stanislav Polić

Uloga eksterne revizije u procjeni rizika bezbjednosti IT klijenta

Prof. dr Zoran Todorović

Uticaj promjene računovodstvenih politika i procjena na rezultat poslovanja privrednog društva

Prof. dr Milovan Filipović, dr Luka Filipović

Evaluacija primjenljivosti Međunarodnog računovodstvenog standarda 41 – Poljoprivreda u vrednovanju šumnih zasada i njihovog računovodstvenog tretmana u Republici Srbiji

Prof. dr Tatjana Stevanović, Doc. dr Jelena Stanković

Uticaj računovodstvenog obuhvatanja lizinga na finansijske performanse i vrijednost preduzeća

mr Momčilo Milošević

Finansijski derivati kao instrument zaštite od rizika finansijskih instrumenata privrednog društva

Prof. dr Ljiljana Bonić, Doc. dr Milica Đorđević

Razvoj revizije svrsishodnosti u javnom sektoru u Republici Srbiji

Prof. dr Blagoje Novićević

Izvrsno poslovanje preduzeća: suština, principi, atributi i procesi upravljanja

Bankarstvo

dr Zorica Kalezić, Prof. dr Nikola Fabris

Kvalitet finansijskog izvještavanja i ugovori o kreditima banaka: Empirijska nalazišta iz primjera Crne Gore

Prof. dr Radomir Božić, dr Dragana Vujičić Stefanović

Specifičnosti, novi zahtjevi i izazovi revizije finansijskih izvještaja banaka – osvrt na Bosnu i Hercegovinu

Uloga profesije u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma

Daliborka Pejović, Igor Pavićević

Uloga profesionalne etike računovođa kao značajnog elementa suzbijanja korupcije

Prof. dr Aleksandar Petković

Zloupotrebe instituta povjereničkog fonda u cilju vršenja nezakonitih finansijskih transakcija

mr Aleksandra Novičić Radović, Jelena Martinović

Računovodstvo i revizija u funkciji borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma

mr Elena Remiković

Uloga interne revizije u unapređenju upravljanja rizicima

dr Elvira Pupović

Platforma efikasnosti unutrašnje revizije modelom “aboliranja korupcije”

Korporativno izvještavanje

Prof. dr Branko Ljutić, Ivana Ljutić, mr Zoran Đorđević

Da li je integrisano izvještavanje u interesu malih i srednjih preduzeća? – Uvođenje integrisanog izvještavanja u funkciji opstanka i razvoja sektora malih i srednjih preduzeća

Prof. dr Silvije Orsag, Prof. dr Dejan Mikerević

Quo vadis finansijsko izvještavanje

Doc. dr Radovan Samardžić

Praksa finansijskog izvještavanje investicionih društava u funkciji unaprjeđenja kvaliteta i privlačenja investitora

Doc. dr Barbara Morec

(Bes)korisnost EBIT i EBITDA

dr Marina Gavrilović

Revizorski odbor u procesu finansijskog izvještavanja

Prof. dr Goran Radivojac, mr Dragan Janjić, mr Miloš Grujić

Mogućnost diverzifikacije rizika na regionalnim berzama

Okrugli sto:

Zakon o kreditnim institucijama

Kotizacija

• 120 € za članove ISRCG, kandidate za profesionalna zvanja i za pretplatnike
na časopis Računovodstvo i revizija

• 150 € za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

• 565-160-92 (Lovćen banka)

• 510-73710-70 (CKB)

* u kotizaciju nijesu uračunati troškovi hotelskog smještaja

Registracija