XV MEĐUNARODNI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

Računovodstveno finansijsko surfovanje
u situaciji i nakon pandemije COVID 19

01-03. oktobar 2020. - ONLINE, putem ZOOM aplikacije

01-03. oktobar 2020. - ONLINE, putem ZOOM aplikacije

1 - 3. oktobar

Preko 25 predavača

300 slobodnih mjesta

Preliminarna agenda

I DAN – 01. oktobar 2020.

10:00

Uvodne Riječi

10:15

Prezentacija sponzora Ernst & Young

10:30
Predavanje 1 Prof. dr Dejan Popović

Poresko opterećenje na zarade – komparativna analiza zemalja Zapadnog Balkana

11:00
Predavanje 2 Prof. dr Jelena Poljašević

Uticaj COVID-19 na mjerenje fer vrijednosti

11:30
Predavanje 3 Prof. dr Nikola Fabris

Budućnost finansija – Finansijske inovacije i bezgotovinsko društvo

12:00
Predavanje 4 Prof. dr Ksenija Cipek

Digitalizacija poreske uprave i mogućnosti novih tehnologija na primjeru Republike Hrvatske

12:30
Predavanje 4 Prof. dr Radomir Božić

Izazovi za reviziju finansijskih izvještaja u uslovima pandemije COVID-19

13:00
Predavanje 5 Miroslav Marković, Dragana Varagić Đokić

Transferne cijene – kako se pripremiti za očekivane promjene u regulativi

Preliminarna agenda

II DAN – 01. oktobar 2020.

10:00
Predavanje 1 dr Rada Stojanović

Primjena novih MRS/MSFI – Stalna sredstva namijenjena prodaji

10:30
Predavanje 2 Prof. dr Blagoje Novićević

Usklađivanje strategije preduzeća i poslovnih rizika u uslovima pandemije virusa

11:00
Predavanje 3 Prof. dr Milan Lakićević

Cijena kapitala

11:15

Prezentacija sponzora

11:30
Predavanje 4 Sanja Kekić

Informaciona bezbjednost malih i srednjih racunovodstvenih praksi u skladu sa standardima IFAC-a

12:00
Predavanje 4 Prof. dr Ana Lalević Filipović, Prof. dr Milijana Novović Burić

Izazovi računovodstvene profesije u uslovima COVID-19, osvrt na Crnu Goru

12:30
PANEL 1 Moderator mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor, ISRCG (Učesnici panela: Circleblue Hrvatska, predstavnici Poreske uprave itd.)

Fiskalizacija – priprema za implementaciju

Preliminarna agenda

III DAN – 01. oktobar 2020.

10:00
Predavanje 1 Prof. dr Branislav Radulović

Revizija efikasnosti raspolaganja COVID-19 sredstvima

10:30
Predavanje 2 Prof. dr Branko Ljutić, Igor Pavićević

Tranzicija malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori ka modelu Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja za SME u funkciji unapređenja kvaliteta upravljanja

11:00
Predavanje 3 Prof. dr Aleksandar Petković

Zloupotreba instituta hitnosti u postupcima javnih nabavki tokom pandemije COVID-19

11:30
Predavanje 4 Doc. dr Agron Ibrahimi

Računovodstvena politika lokalnih samouprava u svijetlu održivosti prihoda i EU integracija

12:00
PANEL 2 Moderator Igor Pavićević, Ovlašćeni revizor, ISRCG (Učesnici panela: predstavnici radne grupe za Nacionalnu procjenu rizika Crne Gore i država EU)

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Kotizacija

• 120 € za članove ISRCG, kandidate za profesionalna zvanja i za pretplatnike
na časopis Računovodstvo i revizija

• 150 € za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

• 565-160-92 (Lovćen banka)

• 510-73710-70 (CKB)

Registracija

Nakon registracije, od nas ćete dobiti mejl o podacima preko kojih ćete biti u mogućnosti da prisustvujete kongresu.