XVI MEĐUNARODNI KONGRES RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

Finansijsko-računovodstvene inovacije u funkciji pouzdanog finansijskog izvještavanja

1 - 3. oktobar

Preko 25 predavača

300 slobodnih mjesta

Finalna agenda

I DAN – 07. oktobar

08:30

Registracija učesnika

10:00

Uvodne riječi

10:20

Prezentacija sponzora

10:40
Predavanje 1 Prof. dr Dragan Mikerević

Smisao i zaključak procjene vijednosti preduzeca

11:00
Predavanje 2 Prof. dr Milan Lakićević

Nove bilansne šeme: korak naprijed ili dva koraka nazad

11:20
Predavanje 3 mr Barbara Moerec

Izvještaj menadžmenta slovenackih kompanija: Kakav je i kakav bi trebalo da bude

11:40
Predavanje 4 Hilde Blomme, Potpredsjednica Evropske federacije računovođa(AccountancyEurope)

ISQM1, ISQM2 i revizije manje kompleksnih entiteta

12:00

Kafe Pauza

12:30
Panel 1 Prezentacija radova

Moderator: Prof. dr Anđelko Lojpur

13:30
Prof.dr Nikola Fabris

Analiza likvidnosti crnogorske privrede, poljoprivrede, industrije i turizma

14:00
Okrugli sto 1 Rezultati AQR (Kontrola kvaliteta aktive bankarskog sektora) u CG – Moderator: Prof. dr Vinko Nikic, Ovlašceni revizor, ISRCG

Učesnici

15:00

Pauza za ručak

17:00

Okrugli sto 2 Regulacija cijena racunovodstvenih i revizorskih usluga – Moderator: Anita Radulovic, Ovlašceni racunovođa, ISRCG

Učesnici

Preliminarna agenda

II DAN – 08. oktobar 2021.

09:30

Registracija učesnika

10:00
Predavanje 1 Prof. dr Ana Lalević Filipović

Menadžment racunovodstvene inovacije – koliko su su kompanije u Crnoj Gori spremne?

10:20
Predavanje 2 Prof. dr Branislav Radulović

Iskustva vrhovne državne revizije u sprovo%enju revizije uspjeha u oblasti zaštite životne sredine

10:40
Predavanje 3 Prof. dr Blagoje Novićević

Kljucni faktori kvaliteta finansijskog izvještavanja

11:00
Predavanje 4 Prof. dr Branko Ljutić

Uticaj i perspektive strategije održivih finansija EU na Crnu Goru

11:20
Predavanje 3 Prof. dr Radomir Božić

Izazovi procjene stalnosti poslovanja preduzeca u uslovima pandemije virusa korona (COVID 19)

11:40

Prezentacija sponzora

12:00

Kafe Pauza

12:30
Panel 2 Prezentacija radova

Moderator: Prof. dr Ana Lalević Filipovic

13:30
Predavanje 6 Dejan Petković

Globalne inovacije u platnom prometu

14:00

Okrugli sto 3 Inovacije u finansijskom sektoru – Moderator: mr Aleksandra Radojevic, Ovlašceni revizor, Mtel

Učesnici

15:00

Pauza za ručak

20:30 – 23:30
Svečana večera

Muzički program: Krstinja Todorovič i Zvonko Rajković

Preliminarna agenda

III DAN – 09. oktobar 2021.

09:30

Registracija učesnika

10:00
Predavanje 1 Prof. dr Dejan Popović

Pravila o obaveznom objelodanjivanju kod agresivnog poreskog planiranja

10:20
Predavanje 3 Prof. dr Jelena Poljašević

Računovodstvo u funkciji održivih javnih finansija u doba krize

10:40
Predavanje 3 Aleksandar Petković

Zakonitost i etičnost poslovanja u poreskim rajevima sa stanovišta finansijskog izvještavanja

11:00
Prezentacija sponzora
11:15

PANEL 3 Prezentacija radova – Računovodstvo u osiguranju

Moderator: Prof. dr Saša Vujošević

Kotizacija

• 120 € za članove ISRCG, kandidate za profesionalna zvanja i za pretplatnike
na časopis Računovodstvo i revizija

• 150 € za ostale zainteresovane

Poslovni računi:

• 565-160-92 (Lovćen banka)

• 510-73710-70 (CKB)

Registracija

Nakon registracije, od nas ćete dobiti mejl o podacima preko kojih ćete biti u mogućnosti da prisustvujete kongresu.

HOTELSKI SMJEŠTAJ

Za vrijeme trajanja Kongresa, nudimo vam smještaj u hotelu „Mediteran“ (4*) u Bečićima.

Prijava za hotelski smještaj dostavlja se direktno hotelu na mail: [email protected]

Plaćanje se vrši hotelu po cijenama*:
* u cijenu nije uračunata boravišna taksa od 1,50 € dnevno

Napomena: Uplata kotizacije je uslov rezervacije smještaja po kongresnim cijenama.