održane 01. 09. 2014. godine

1. Od strane prisutnih, usvojen je Dnevni red 5. sjednice.

2. Verifikovani su zaključci sa 4. sjednice Sekcije.
3. Pristupnice Sekciji su podijeljene i potpisane od strane prisutnih, koji nisu prisustvovali prethodnoj sjednici. I dalje, svi zainteresovani mogu da se priključe Sekciji na sledećoj sjednici. Od strane administracije ISRCG članovi Sekcije su informisani o napretku na formiranju bloga čiji će korisnici biti članovi Sekcije. Članovi koji su potpisali pristupnicu dobiće username i password, kao i svi ostali članovi Sekcije koji potpišu pristupnicu.

4. U okviru tačke dnevnog reda “Problemi iz prakse”, prisutni su naveli veliki broj problema sa kojima se suočavaju eksterni revizori u Crnoj Gori, o čemu će se diskutovati i na svakoj narednoj sjednici. Istaknuto je da je revizija izgubila svoju svrhu i da je potrebno da udruženje svojim energičnijim delovanjem utiče na usklađivanje zakonskih propisa sa medjunarodnim standardima i najboljom praksom.

5. Prihvaćeno je da se u okviru IX Kongresa računovođa i revizora Crne Gore organizuje Okrugli sto pod nazivom – “Tekući problemi revizije u regionu”. Potrebno je kontaktirati sve revizorske komore i udruženja iz zemalja regiona, predložiti pitanja o kojima će biti diskutovano i dogovoriti da delegiraju svoje učesnike. Predloženo je da pored predstavnika udruženja, budu uključeni i predstavnici Ministarstva finansija i Poreske uprave, zaduženi za reviziju.

6. Upućen je predlog Upravnom odboru ISRCG da se izvrši dopuna Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, u smislu da se prisustvo i aktivnosti u okviru Sekcije vrednuju u okviru KPE. Generalni sekretar ISRCG, Igor Pavićević, koji je prisustvovao sjednici, podržao je ovaj predlog, s tim što još treba da se definišu kriterijumi vrednovanja rada u Sekciji u smislu KPE bodovanja.