održane 01. 12. 2014. godine

1. Od strane prisutnih, usvojen je Dnevni red 6. sjednice.

2. Verifikovani su zaključci sa 5. sjednice Sekcije.

3. Pristupnice Sekciji su podijeljene i potpisane od strane prisutnih, koji nisu prisustvovali prethodnoj sjednici. Kao i do sad, svi zainteresovani mogu da se priključe Sekciji na sledećoj sjednici. Do sada je 12 članova sekcije potpisalo pristupnicu.

4. U okviru tačke dnevnog reda “Usvojen novi IES”, Vesna Radunović, predsjednica Sekcije, prezentirala je Međunarodni obrazovni standard (IES) 8 – Profesionalne kompetence za angažovanje partnera odgovornih za vršenje revizije finansijskih izvještaja, pripremljen i odobren od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde u obrazovanju (IAESB). Dogovoreno je da se IES 8 postavi na web-site ISRCG, u okviru Sekcije eksternih revizora, kako bi se sa njim upoznalo članstvo.

5. Ljerka Momčilović, član Sekcije, prisustvovala je stručnom savjetovanju Komore revizora Hrvatske, koje je održano 24. i 25. novembra 2014. godine, zajedno sa Nevenkom Todorović, koja je takođe član Sekcije. Gospođa Momčilović prenijela je svoje utiske sa savjetovanja, uz konstataciju da je položaj revizora u Republici Hrvatskoj znatno povoljniji nego u Crnoj Gori.

6. Generalni sekretar ISRCG, Igor Pavićević, koji je prisustvovao sjednici, prezentirao je hronologiju i trenutno stanje vezano za usvajanje novih Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji. Zajednički je konstatovano da su od strane ISRCG uloženi veliki napori da se u nova zakonska rešenja ugrade odredbe koje će uticati na bolji položaj i uvažavanje struke. Takođe je apelovano na predstavnike ISRCG u radnoj grupi za izradu zakona da učine sve u njihovoj moći da do izrade predloga zakona utiču na predstavnike Ministarstva finansija da prihvate izmjene i dopune postojećih nacrta, predložene od strane ISRCG.

7. U okviru tačke “Problemi u praksi”, razmatrani su načini na koje bi revizorska struka u Crnoj Gori mogla postići veći uticaj i uvažavanje. Konstatovano je da se bez organizovanijeg nastupa kroz rad Sekcije, kao i kroz rad Komisija i organa ISRCG, u skorije vrijeme ne može očekivati poboljšanje trenutnog stanja.