1. Od strane prisutnih, usvojen je Dnevni red 7. sjednice.

 1. Predlog Zakona o reviziji ima određene metodološke propuste, dok u nekim segmentima nije usaglašen sa Međunarodnim standardima revizije. Nakon diskusije o Predlogu zakona o reviziji, donijeti su zaključci koji se upućuju Upravnom odboru:Neophodno je da se profesija obrati javnosti, jer sa takvim zakonom potencijalni ozbiljni investitori  neće imati povjerenja u finansijske izvještaje sastavljene u Crnoj Gori. Preporuka je da se iskoriste sve raspoložive društvene mreže, jer će obraćanje profesije adekvatnim marketinškim kanalima privući stručnjake iz ove oblasti i uticaće na bolju povezanost. ISRCG ima aktivne naloge, ali ih nedovoljno koristi, zato bi trebalo da poveća svoje aktivnosti i u većoj mjeri iskoristi prednosti društvenih mreža.

  Takođe, treba djelovati amandmanski na svaki sporan član zakona, i na taj način se obratiti Odboru za budžet i finansije, kao i svim poslaničkim klubovima.Dodatno napisati pojašnjenje za svaki član, kako utiče na finansijsko izvještavanje i na legalnost poslovnog ambijenta.

  Naglasak treba dati na sljedeće:

 • Za postizanje kvaliteta finansijskih izvještaja neophodno je proširiti census obaveznosti revizije i na srednja preduzeća.
 • Definisati datum ugovaranja revizije.
 • Definisati da svako društvo za reviziju ima jednog ovlašćenog revizora u stalnom radnom odnosu.
 • Definisati da je neophodna dozvola za rad za dio stranog društva, kao i za samostalne ovlašćene revizore.
 • Definisati obaveznost revizije prilikom likvidacije i stečaja preduzeća.
 1. Dat je predlog da ISRCG treba da pokrene aktivnost pregleda FI za 2015 godinu, koji su objavljeni na sajtu Poreske uprave u cilju da identifikuje članove udruženja koji su sastavljali objavljene FI i da na taj način napravi svojevrsnu statističku obradu podataka korisnu za institut i dalju obradu.