1. Verifikovati odluku UO za imenovanje predsjednika i dva zamjenika Sekcije revizora;

 1. Revizori treba da se izjasne da li žele da budu članovi Sekcije i da potpišu pristupnice za članstvo ukoliko su zainteresovani;
 2. Otvoriti blog u okviru sajta na kojem zainteresovani mogu uz password da razmjenjuju mišljenja vezana za teme revizije;
 3. Izabrani kandidati za radnu grupu za izradu projektnog zadatka za grant Svjetske banke su:
  Vesna Radunović,
  Ljerka Momčilović,
  Ljiljana Šćepanović.
 4. Rezultate o dostavljenim upitnicima dostaviti revizorima koji su odgovorili na upitnike;
 5. Izabrani kandidati za Radnu grupu koja će se baviti izradom preporučenih tarifa, predlozima i komentarima na Zakon o javnim nabavkama, predlogu za minimum radnih papira i ostalim tekućim pitanjima u roku od mjesec dana su:
  Veselin Milačić,
  Krasto Spaić,
  Vladimir Čarapić,
  Predrag Rakočević
  Slavko Rakočević.
 6. Postaviti na sajt prevod predloženog IES 8 na koji je moguće dostaviti komentare do 01.04.2014.