Upis kandidata za specijalizaciju za zvanje:

OVLAŠĆENI PROCJENJIVAČ

Edukacija se sprovodi u skladu sa programom koji sprovode članovi IVSC (ISRCG, Slovenački institut za reviziju i SRRRS), prema Međunarodnim standardima vrednovanja i procjene, Zakonu o računovodstvu i Pravilnikom o metodologiji za procjenu vrijednosti imovine.

Za obuku za specijalističko zvanje "Ovlašćeni procjenjivač" mogu se prijaviti svi zainteresovani kandidati koji zadovoljavaju uslove propisane odredbama Zakona o računovodstvu (Službeni list Crne Gore, br. 145/21), glava V Procjena vrijednosti, članovi Zakona 26-30

Specijalizacija se organizuje kroz 5 seminarskih predavanja, 5 polaganja ispita i odbrane specijalističkog rada.

1. Međunarodni standardi procjene i standardi vrednovanja / 100 €

2. Kodeks i Pravni okvir procjenjivanja / 100 €

3. Analiza poslovanja i predviđanje / 100 €

4. Procjena vrijednosti imovine i obaveza / 100 €

5. Izrada izvještaja procjene / 100 €

6. Odbrana specijalističkog rada / 200 €

Članovi ISRCG u rangu „Sertifikovani računovođa“ su obavezni da prate seminare pod rednim brojem 1, 4 i 5, a oslobođeni su polaganja ispita pod rednim brojem 2 i 3. Oslobođeni su i naknade za polaganje ispita. Ostala zainteresovana lica su u obavezi da prate sve seminare i sve ispite, a naknada za polaganje ispita iznosi 20€.

Kandidatima koji uspješno odbrane specijalistički rad ISRCG će izdati specijalističku licencu

Čitko popunjenu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na e-mail: [email protected]

Više Informacija

+382 (0)20 227 402;
+382 69 090 631