Ako želite li da steknete specifično znanje u profesiji:

Upišite specijalističku obuku za Forenzičke računovođe.

Predavači:

OBUKA:

7 tematskih seminara

Polaganje 5 ispita

Plaćanje se vrši sukcesivno, nakon svakog seminara

Članovi ISRCG ne plaćaju naknadu za polaganje ispita, a ostali plaćaju 20€ po ispitu, izrada i odbrana specijalističkog rada je 100€ po osobi.

Vještine koje dobijate:

Sadržaj / ciljevi:

Čitko popunjenu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na e-mail: [email protected]

Više Informacija

+382 (0)20 227 402;
+382 69 090 631