Eksperti međunarodnog finansijskog izvještavanja

r.b. Prezime i ime Broj licence Profesionalno računovodstveno zvanje
1 Spaić Krsto MFI01SK14 Sertifikovani računovođa
2 Momčilović Ljerka MFI02MLJ14 Sertifikovani računovođa
3 Vujović Zorica MFI03VZ14 Sertifikovani računovođa
4 Smolović Sonja MFI04SS14 Sertifikovani računovođa
5 Vuković Miroslav MFI05VM14 Sertifikovani računovođa
6 Đukanović Milijana MFI06ĐM14 Ovlašćeni računovođa
7 Pejović Biljana MFI07PB14 Ovlašćeni računovođa
8 Tomić Tijana MFI08TT14 Sertifikovani računovođa
9 Mračević Svetlana MFI09SM16 Ovlašćeni računovođa