MSFI - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima

U skladu sa Uredbom Vlade Cme Gore o povjeravanju poslova organa drzavne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (Službeni list Cme Gore, br. 44/07 i 33/10) i ugovorom između IFRS fondacije i lnstituta sertifikovanih racunovođa Crne Gore (lSRCG), ISRCG objavljuje:


PREVOD MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 15 - PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA


Podgorica, 30.05.2023. godine

Preuzmite
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori