MSFI - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 15 - Prihodi od ugovora sa kupcima

U skladu sa Uredbom Vlade Cme Gore o povjeravanju poslova organa drzavne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije (Službeni list Cme Gore, br. 44/07 i 33/10) i ugovorom između IFRS fondacije i lnstituta sertifikovanih racunovođa Crne Gore (lSRCG), ISRCG objavljuje:


PREVOD MEĐUNARODNOG STANDARDA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA 15 - PRIHODI OD UGOVORA SA KUPCIMA


Podgorica, 30.05.2023. godine

Preuzmite

Obavještenja

Najava Edukacija

Online

2

dana

25. i 26.

JUN

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori