Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

Članarina / Sertifikovane Računovođe

Članarina / Sertifikovane Računovođe

Godišnja članarina za zvanje SERTIFIKOVANI RAČUNOVOĐA

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori