Početna strana
Spisak revizorskih društava

Spisak revizorskih društava

ABC Global Financial Services Group DOO
Registarski broj
5-0385282/001
Kontakt osoba
Ana Vlahović
Kontakt podaci
office@abc-fs.com
Web stranica
-
Adresa
Jovana Tomaševića br.13, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Zoran Škobić i Željko Šević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

-

SPIN OFF DOO
Registarski broj
5-0520174
Kontakt osoba
Branka Vuksanović
Kontakt podaci
spin.revizija@gmail.com
Web stranica
-
Adresa
IV Proleterske br.26, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Branka Vuksanović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija finansijskih izvještaja i srodne usluge

RACIO-MONT DOO
Registarski broj
5-0294433/001
Kontakt osoba
Predrag Rakočević i Mladen Rakočević
Kontakt podaci
069/413-982; 067/387-276
Web stranica
www.racio-mont.me
Adresa
Mojkovačka br.2, Kolašin
Ovlašćeni  revizori
Predrag Rakočević i Mladen Rakočević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Usluge revizije, knjigovodstvene usluge, ostale usluge savjetovanja

OMEGA DOO
Registarski broj
5-0032781
Kontakt osoba
Ibro Šabović
Kontakt podaci
omegarev@t-com.me
Web stranica
-
Adresa
Bulevar Pera Ćetkovića br.86, 81000 Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Ibro Šabović, Ilinka Vuković i Mihailo Vukosavljević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Revizija finsijskih iskaza Računovodstvene usluge"

VM KOD DOO
Registarski broj
5-0508931
Kontakt osoba
Veselin Milačić i Nikola Popović
Kontakt podaci
info@vm-kod.me
Web stranica
www.vm-kod.com
Adresa
Ul. Vasa Raičkovića 18, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Veselin Milačić
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Vršenje revizija i usluga srodnih reviziji (revizija finansijskih iskaza, međunarodnih/donatorskih projekata i dr);

Vršenje procjene imovine, obaveza i kapitala;

Računovodstvene usluge i poslovna podrška;

Konsalting vezano za primjenu računovodstvenih standarda i propisa, poresko savjetovanje, implementacija sistema internih kontrola (FMC, SOX 404);

Due diligance (za sticaoca i prodavca), usluge restruktuiranja preduzeća (spajanje/odvajanje i drugo), studije opravdanosti/izvodljivosti, biznis i investicioni planovi; Izrada poslovnih dokumenata (raznih opštih akata) na crnogorskom i engleskom jeziku."

REVIKO DOO
Registarski broj
5-0210761/013
Kontakt osoba
Svetomir Aković
Kontakt podaci
382 20 237 665
Web stranica
https://reviko.me/
Adresa
Branka Deletića, L-B, ul.1A,st.4
Ovlašćeni  revizori
Svetomir Aković, Boško Nilević i Sunčica Krstić
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Naša osnovna djelatnost je revizija finansijskih iskaza. Pored ovih usluga pružamo i usluge:

- Procjene vrijednosti imovine i kapitala;

-Poreskog savjetovanja;

- Ostale konsalting usluge iz oblasti računovodstva i revizije."

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA DOO
Registarski broj
02-4130/2
Kontakt osoba
Ljerka Momčilović
Kontakt podaci
"phone:+382 32 674-594, mob.+382 67 561 821 e-mail: office@rir.co.me; ljerka@rir.co.me"
Web stranica
www.revizija.me
Adresa
Tivat, 21 novembra 2a
Ovlašćeni  revizori
Ljerka Momčilović i Milovan Filipović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Revizija finansijskih izvještaja;

Revizija za specijalne svrhe; Ugovoreni postupci;

Pregledi finansijskih izvještaja;

Usluge iz oblasti finansija i računovodstva, Usluge finansijskih analiza i kontrola; Usluge poreskog i drugog poslovnog savjetovanja; Usluge procjene vrijednosti privrednog društva, imovine i obaveza; Usluge izrade i ekonomske ocjene investicionih projekata."

AUDIT COM DOO
Registarski broj
5-0347511/001
Kontakt osoba
Zorica Vujović
Kontakt podaci
067/280-148
Web stranica
-
Adresa
Kalimanj bb, Tivat
Ovlašćeni  revizori
Zorica Vujović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija i finansijki konsalting

HLB MONT AUDIT DOO
Registarski broj
05-15755/2
Kontakt osoba
Đorđije Rakočević
Kontakt podaci
382 20 656-203
Web stranica
https://montaudit.me/
Adresa
Aerodromska br.2/j-23, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Đorđije Rakočević, Slavko Rakočević i Aleksandra Rakočević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Revizija finansijskih iskaza;

Pregled finansijskih iskaza;

Angažovanje na obavljanju ugovorenih postupaka;

Angažovanja na osnovu kojih se pruža uvjeravanje;

Izrada izvještaja o upravljanju rizicima; Izrada studije o transfernim cijenama; Računovodstvene usluge;

Procjena vrijednosti nekretnina;

Procjena vrijednosti kapitala i biznisa; Procjena vrijednosti postrojenja i opreme;

Procjena vrijednosti nematerijalne imovine;

Procjena vrijednosti finansijskih instrumenata;

Procjena vrijednosti poljoprivrednih dobara - voćarstvo;

Procjena vrijednosti zaliha."

AUDITOR DOO
Registarski broj
02-5340/2
Kontakt osoba
Vladimir Čarapić
Kontakt podaci
vlado-auditor@t-com.me
Web stranica
-
Adresa
Aerodromska br.25/36, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Vladimir Čarapić
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija, konsalting i procjena

ERNST & YOUNG MONTENEGRO DOO
Registarski broj
50537154
Kontakt osoba
Sanja Đurović Vulikić
Kontakt podaci
020/238-477
Web stranica
www.ey.com
Adresa
Stanka Dragojevića - Zgrada UNIVERSAL CAPITAL BANK AD Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Nikola Ribar, Biljana Rašović i Nenad Vučinić
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Računovostveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; Poresko savjetovanje"

ERC SYSTEM DOO
Registarski broj
02-9819/2
Kontakt osoba
Krsto Spaić
Kontakt podaci
Krsto Spaić
Web stranica
www.ercltd.me
Adresa
Prizrenska br.19, Herceg Novi
Ovlašćeni  revizori
Krsto Spaić
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Usluge revizije finansijkih iskaza, usluge revizije projekata-povezane usluge,savjetovanje i ostale usluge

DELOITTE DOO
Registarski broj
02-10051/2
Kontakt osoba
Boban Čabarkapa i Milka Jovanović
Kontakt podaci
020 228 324/ cemeinfo@deloittece.com/
Web stranica
https://www2.deloitte.com
Adresa
Cetinjska br. 11, sprat br. 7, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Boban Čabarkapa, Jelena Čvorović i Verica Najdanović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Deloitte je vodeća globalna organizacija koja pruža usluge revizije i usluge uvjeravanja, poslovnog, finansijskog, poreskog i pravnog konsaltinga, i konsaltinga u upravljanju rizicima. Deloitte pruža podršku najvećim kompanijama na svijetu (četiri od pet kompanija sa liste Fortune Global 500®) putem globalno povezane mreže društava članova u više od 150 zemalja svijeta. Da biste saznali više o tome na koji način približno 312,000 Deloitte-ovih stručnjaka doprinosi, ne samo uspjehu klijenata, već i cjelokupne zajednice, posjetite www.deloitte.com. U Crnoj Gori usluge pružaju Deloitte d.o.o. Podgorica koje je društvo član Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Crna Gora je jedna od vodećih kompanija za pružanje profesionalnih usluga iz oblasti revizije, poreskog, poslovnog, finansijskog i konsaltinga u upravljanju rizicima u Crnoj Gori, sa preko 200 stručnjaka iz zemlje i inostranstva. Usluge koje pruža Deloitte d.o.o. Podgorica su:

MV KONSALT DOO
Registarski broj
02-10988/2
Kontakt osoba
Ilinka Vuković
Kontakt podaci
ilinka.vukovic@t-com.me
Web stranica
www.mvkonsalt.me
Adresa
Ulica Slobode 26, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Ilinka Vuković i Mia Vuković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

-

R&P AUDITING DOO
Registarski broj
02-11278/2
Kontakt osoba
Vesna Radunović
Kontakt podaci
rpauditing@gmail.com
Web stranica
www.rpauditing.me
Adresa
Vasa Raičkovića 2b, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Vesna Radunović i Bojana Peković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Usluge revizije i pregled istorijskih finansijskih informacije;
Ostala angažovanja na uvjeravanju;
Usluge srodne reviziji;
Računovodstvene usluge;
Usluge osnivanja preduzeća;
Usluge poreskog savjetovanja;
Poslovni konsalting."

EUROREV DOO
Registarski broj
01-1247/2
Kontakt osoba
Dejan Savić
Kontakt podaci
eurorev@t-com.me
Web stranica
-
Adresa
Vasa Raičkovića br.5, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Dejan Savić i Sava Obradović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija finansijskih izvještaja

PriceWaterhouseCoopers DOO
Registarski broj
02-2687/2
Kontakt osoba
Sava Laketić
Kontakt podaci
sava.laketic@pwc.com
Web stranica
https://www.pwc.com/me/en.html
Adresa
Bulevar Dzordza Vasingtona 98, The Capital Plaza, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Biljana Bogovac, Nikola Stamenić, Marija Bokić i Šućo Oručević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

-

NORMA FIX DOO
Registarski broj
02-3784/2
Kontakt osoba
Mladen Ognjenović
Kontakt podaci
normafix@t-com.me
Web stranica
-
Adresa
Straševina bb, Nikšić
Ovlašćeni  revizori
Mladen Ognjenović i Bojana Ognjenović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Računovodtsvo i revizija

ZIREX-REVIZOR DOO
Registarski broj
02-11355/2
Kontakt osoba
Božica Zloković
Kontakt podaci
Zirex.revizor@gmail.com
Web stranica
-
Adresa
Njegoševa br.170, Kotor
Ovlašćeni  revizori
Božica Zloković i Vladimir Zloković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija finansijskih iskaza, velikog broja preduzeća i revizija međunarodnih projekata.

BDO DOO
Registarski broj
02-5140/2
Kontakt osoba
Vesko Knežević
Kontakt podaci
bdo@bdo.co.me
Web stranica
www.bdo.co.me
Adresa
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 149, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Milan Popović, Vesko Knežević i Danilo Knežević
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

-

A&C COMPANY DOO
Registarski broj
04-17681/2
Kontakt osoba
Ljiljana Milinović
Kontakt podaci
cljiljana@t-com.me
Web stranica
-
Adresa
Prizrenska br.19, Igalo
Ovlašćeni  revizori
Ljiljana Milinović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Revizije finansijskih iskaza,

Revizije poslovanja privrednih društava, Ustanova,

NVO, budžeta,

Konsalting iz oblasti poreza,

Računovodstva i organizacije polovanja , te organizacije računovodstvene službe,

Uspostavljanje internih kontrola Procjena iz ekonomske oblasti –nem. imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, kapitala "

CROWE MNE
Registarski broj
5-0803037
Kontakt osoba
Sandra Jovović
Kontakt podaci
sandra.jovovic@crowe.co.me
Web stranica
-
Adresa
Vučedolska br.7, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Đorđe Dimić i Pero Đuričković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija i računovodstvo

TPA AUDIT TAX & ACCOUNTING
Registarski broj
05-18556/2
Kontakt osoba
Dušanka Ivović
Kontakt podaci
020656208
Web stranica
www.tpa-group.me
Adresa
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10/II sprat
Ovlašćeni  revizori
Dušanka Ivović i Draško Keković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi;

Poresko savjetovanje"

CATTARO AUDIT DOO
Registarski broj
5-0904646
Kontakt osoba
Radovan Samardžić
Kontakt podaci
cattaroaudit@gmail.com
Web stranica
-
Adresa
Truć 51, Kotor
Ovlašćeni  revizori
Radovan Samardžić i Borislav Ivanković
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

Revizija, računovodstvo i konsalting

CERTITUDO DOO
Registarski broj
05-15870/2
Kontakt osoba
Đorđe Radonjić
Kontakt podaci
069/545454; djradonjic@certitudo.me
Web stranica
-
Adresa
Marka Miljanova 46A
Ovlašćeni  revizori
Đorđe Radonjić i Draško Popović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Revizija; Usluge srodne reviziji;

Računovodstvo"

FINEXCELLENCE DOO
Registarski broj
05-11150/2
Kontakt osoba
Anđela Raičković
Kontakt podaci
020/232355; office@financeplus.me
Web stranica
-
Adresa
Bul.Džorža Vašingtona br 44, Podgorica
Ovlašćeni  revizori
Igor Pavićević, Zorka Vukmirović
Opis  poslovnih aktivnosti i usluga

"Usluge revizije
Usluge procjene vrijednosti"

Linkovi - međunarodne institucije i regulatori