Spisak ispita i literature po profesionalnim zvanjima

Početna strana
Spisak ispita i literature po profesionalnim zvanjima

Program ispita za zvanje KNJIGOVOĐA

1.1. Evidentiranje finansijskih transakcija
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
CAT - Evidentiranje finansijskih transakcija (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/ MSFI (2022)
cjelokupan sadržaj
3
MRS / MSFI (2019)
Okvir, MRS 1, 8, 10, 16, 18, 21, 23, 36, 37, 40
1.2. Informacije za menadžment kontrolu
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
CAT - Informacije za menadžment kontrolu
cjelokupan sadržaj
1.3. Priprema finansijskih izvještaja
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Računovodstvo 1 (osnovna literatura), izdanje SRRS
poglavlja 1 do 11
2
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/MSFI (2022)
cjelokupan sadržaj
3
MRS (2019)
Okvir, MRS 1, 2, 8, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 36, 37, 40
1.4. Računovodstvo troškova
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Računovodstvo 1 (osnovna literatura), izdanje SRRS
poglavlja 13, 14, 15, 16 i 17
2
Upravljačko računovodstvo (osnovna literatura), Prof dr D.Kisić
poglavlja 1, 2, 5, 6 i 7
3
MRS / MSFI (2019)
Okvir, MRS 1 i 2, MSFI 8
1.5. Sprovođenje revizorskih procedura
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Interne kontrole i interna revizija
cjelokupan sadržaj
2
IFAC-ov Etički kodeks (2019)
cjelokupan sadržaj
1.6. Poreski sistem
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Priručnik za poreski sistem (ISRCG, februar 2024) –osnovna literatura
cjelokupan sadržaj
2
Zakon o PDV (Sl.list CG br. 016/07,…, 003/23);
Pravilnik za primjenu Zakona o PDV (Sl.list CG br.064/08, …, 106/21);
Pravilnik o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV (Sl.list CG br. 006/08, …, 007/23, 045/23)
cjelokupan sadržaj
3
Zakon  o porezu na dohodak fizičkih lica (Sl.list CG br. 086/09,…, 152/22)
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Sl.list CG br. 145/21)
cjelokupan sadržaj
1.7. Upravljanje kadrovima i sistemima
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
CAT-Upravljanje kadrovima i sistemima
cjelokupan sadržaj
2
Menadžment, Prof. dr Anđelko Lojpur, izdanje 2004
poglavlja iz upravljanja kadrovima
1.8. Sastavljanje finansijskih izvještaja
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Računovodstvo 1 (osnovna literatura), izdanje SRRS
poglavlja od 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17
2
Finansijsko računovodstvo 2 (osnovna literatura), izdanje SRRS
poglavlja 1,2 i 8
3
Časopis "Računovodstvo i revizija" (2020-2023)
Sastavljanje finansijskih iskaza, Godišnji popis imovine i obaveza
3
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/ MSFI (2022)
cjelokupan sadržaj
3
MRS / MSFI (2019)
Okvir, MRS 1, 7, 8, 10, 16, 18, 19, 21, 23, 36, 37, 38, 40 i MSFI 5
1.9. Planiranje, kontrola i menadžment performansi
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Upravljačko računovodstvo/ Kontrola izvršenja budžeta preduzeća, izdanje 2005, SRRS
cjelokupan sadržaj

Program ispita za zvanje ovlašćeni računovođa

2.1. Pripremanje finansijskih izvještaja
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
ACCA - Pripremanje finansijskih izvještaja (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/MSFI (2022) – dodatna literatura
sve osim klase 9
3
MRS (2019) – dodatna literatura
Okvir, MRS 1, 2, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 36, 37, 38 i 40
4
MSFI (2019) – dodatna literatura
MSFI 5, 10, 11, 12, 13
2.2. Finansijske informacije za menadžment
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
ACCA - Finansijske informacije za menadžment (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
MRS / MSFI (2019) – dodatna literatura
Okvir, MRS 1, 2 i 14, MSFI 8
2.3. Upravljanje kadrovima
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
ACCA - Upravljanje kadrovima (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Menadžment, Prof. dr Anđelko Lojpur, izdanje 2004
Kadrovski menadžment, str. 209 - 231
3
Menadžment, Prof. dr Branislav Mašić
Menadžment ljudskih resursa; str. 235-269 Liderstvo; str: 425-460
2.4. Informacioni sistemi
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Informacione tehnologije u računovodstvu i reviziji (izdanje 2008, Banja Luka, Bijeljina, autori Prof. dr Branko Krsmanović i Prof. dr Stanislav R. Polić)
cjelokupan sadržaj
2.5. Korporativno i poslovno pravo
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Privredno pravo (izdanje 2009, Podgorica, autor Velimirović Mihajlo) - osnovna literatura
cjelokupan sadržaj
2
Zakon o stečaju (Sl. list CG br. 001/11, 053/16, 032/18, 062/18,  001/22) – dodatna literatura
cjelokupan sadržaj
3
Zakon o radu (Sl. list CG br. 074/19, 008/21, 059/21, 068/21, 145/21)  – dodatna literatura
cjelokupan sadržaj
4
Zakon o privrednim društvima (Sl. list CG br. 146/21, 004/24) – dodatna literatura
cjelokupan sadržaj
2.6. Poreski sistem
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Priručnik za poreski sistem (ISRCG, februar 2024) –osnovna literatura
cjelokupan sadržaj
2
Zakon o PDV (Zakon o PDV (Sl.list CG br. 016/07,…, 003/23)
Pravilnik za primjenu Zakona o PDV (Sl.list CG br 073/21);  
Pravilnik utvrdjivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po snizenoj stopi PDV (Sl.list CG br 143/21, 045/23)
cjelokupan sadržaj
3
Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica (Sl.list CG br. 086/09,…,152/22)
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.list CG br. 012/07,…,086/22, 099/23, 125/23)
Zakon o akcizama (Sl.list CG br. 018/09,…, 152/22, 027/23, 125/23)
Pravilnik o primjeni Zakona o akcizama (Sl.list CG br.018/09,...115/20)
Zakon o reprogramu poreskog potraživanja (Sl.list CG br. 145/21)
Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju (Sl.list CG br. 145/21)
cjelokupan sadržaj
2.7. Finansijski menadžment i kontrola
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
ACCA - Finansijski menadžment i kontrola (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Zakon o računovodstvu (Sl.list CG br. 145/21, 152/22) – dodatna  literatura
poglavlja iz upravljanja kadrovima
3
Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti – dodatna literatura (Sl. list CG 20/14; 56/14; 70/17; 4/18; 145/21)
Dio: VI - Pozajmice i garancije
2.8. Finansijsko izvještavanje
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
ACCA - Finansijsko izvještavanje (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/MSFI (2022) – dodatna literatura
cjelokupan sadržaj
3
Časopis "Računovodstvo i revizija" (2020 -2023) – dodatna literatura
Sastavljanje finansijskih iskaza,  
Godisnji popis imovine i obaveza
3
MRS (2019) – dodatna literatura
Okvir, MRS 1,2,7,8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 36, 37, 38, 39, 40 i 41
3
MSFI (2019) – dodatna literatura
MSFI 1, 2, 3, 4, 5, 8,    10, 11, 12, 13 i 16
2.9. Revizija i interna kontrola
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Principi revizije (osnovna literatura)
Poglavlja 1, 2, 4, 6, 7
2
Osnovni priručnik za internu reviziju (osnovna literatura)
Poglavlja 5, 7 i 9
3
Revizija - teorija i praksa (2012) - M. Andrić, B. Krsmanović, D. Jakšić (osnovna literatura)
Poglavlja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 i 13
4
IFAC- ov Etički kodeks (2019) – dodatna literatura
cjelokupan sadržaj
1
Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga  (izdanje 2016- 2017 ) – dodatna literatura
Grupe MSR 200-299; 300-499; 500-599; 700-799

Program ispita za zvanje sertifikovani računovođa

3.1. Usluge revizije i uvjeravanja
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Principi revizije (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
2
Osnovni priručnik za internu reviziju (osnovna literatura)
cjelokupan sadržaj
3
Revizija - teorija i praksa (2012) - M. Andrić, B. Krsmanović, D. Jakšić
cjelokupan sadržaj
4
MSFI (2019) –IFAC- ov Etički kodeks (2019)
cjelokupan sadržaj
5
Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga (izdanje 2016- 2017 )
cjelokupan sadržaj
3.2. Menadžment performansi
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Finansijsko računovodstvo 2 (osnovna literatura), izdanje 1998, SRRS
poglavlja 4, 7 i 8  
2
Upravljačko računovodstvo (osnovna literatura), Prof dr D.Kisić,izdanje 2000, SRRS
poglavlja 1, 3, 5, 6, 7 i 8
3
Finansijsko racunovodstvo - opšti pristup (Gray/ Needles)
poglavlja 10 i 14
4
Upravljačko računovodstvo (S.Malinić, izdanje 2008)
poglavlja 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15
5
Upravljačko računovodstvo (D.Gulin, Zagreb 2011)
poglavlja 1, 2, 3, 4 i 5
6
MRS / MSFI (2019)
MSFI 8
7
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/ MSFI (2022)
klasa 9
3.3. Strateško poslovno planiranje i razvoj
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Strategijsko poslovno planiranje - menadžment pristup Prof. dr Vesna Milićević
cjelokupan sadržaj
2
Menadžment- Prof. dr Anđelko Lojpur, izdanje 2004
Strateški menadžment, str. 273 - 305
3
Strateški menadžment: U potrazi za konkurentskom prednošću (XIV izdanje), A,Tompson; A.Strickland; J.Gamble
● Koncepti i tehnike izrade i provedbe strategije; str: 2 - 42;
● Pet generičkih konkurentskih strategija; str: 114 - 134;
● Strategija etika i društvena     odgovornost; str: 282 - 310;
3.4. Složeno korporativno izvještavanje
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Finansijsko računovodstvo - opšti pristup (Gray/Needles)
poglavlja 1, od 4-14
2
IFAC- ov Etički kodeks (2019)
cjelokupan sadržaj
3
Primjena kontnog okvira za privredna društva i druga pravna lica, u skladu sa MRS/MSFI (2022)
cjelokupan sadržaj
4
MRS (2019)
Okvir, IAS 1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
SIC / IFRIC  tumačenja
5
MSFI (2019)
MSFI 10, 11, 12, 13 i 16
3.5. Strateški finansijski menadžment
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Korporativne finansije (izdanje 2016) - Prof. dr Dragan Mikerević
cjelokupan sadržaj
2
Finansijski Menadžment (peto izdanje, 2018) - Prof. dr Dragan Mikerević
cjelokupan sadržaj
3
Upravljačko računovodstvo (izdanje 2011, Zagreb) - Prof. dr D. Gulin
cjelokupan sadržaj
4
Osnovi finansijskog menadžmenta (izdanje 2014) - James Van Home
* Dio IV - Upravljanje obrtnim kapitalom
* Dio VII - Srednjeročno i dugoročno finansiranje
* Dio VIII - Posebne teme finansijskog menadžmenta
cjelokupan sadržaj
3.6. Poreski sistem
Br.
Opis
Potreban sadržaj
1
Korporativne finansije (izdanje 2016) - Prof. dr Dragan Mikerević
cjelokupan sadržaj
2
Finansijski menadžment (peto izdanje, 2018) Prof. dr Dragan Mikerević
cjelokupan sadržaj
3
Upravljačko računovodstvo (izdanje 2011, Zagreb) Prof. dr D. Gulin
poglavlje 2 (dio 2.6) i 4    
4
Osnovi finansijskog menadžmenta (izdanje 2014) James Van Horne
• Dio IV - Upravljanje obrtnim kapitalom
• Dio VII - Srednjeročno i dugoročno finansiranje
• Dio VIII - Posebne teme finansijskog menadžmenta
cjelokupan sadržaj
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori