Početna strana
Knjigovođe

Ovlašćene računovođe

Spisak kandidata koji su stekli zvanje OVLAŠĆENI RAČUNOVOĐA

R. br.
Ime i prezime
Mjesto
Broj sertifikata
Datum izdavanja
1
Milena Sekulović
Plužine
2007MS001
03.10.2007.
2
Tatjana Vujošević
Podgorica
2007TV002
03.10.2007.
3
Tatjana Strugar
Sremska Mitrovica
2007TS003
03.10.2007.
4
Dragana Jovović
Knin
2007DJ004
03.10.2007.
5
Zdenka Knežević
Danilovgrad
2007ZK005
03.10.2007.
6
Gorica Drašković
Mojkovac
2007GD006
31.12.2007.
7
Ivana Drobnjak
Zemun
2007ID007
31.12.2007.
8
Lidija Rakčević
Skoplje
2007LR008
31.12.2007.
9
Vera Krečković
Nikšić
27.07.2009.
27.07.2009.
10
Biljana Pejović
Kotor
2009BP010
27.07.2009.
11
Zorana Mićunović
Herceg Novi
2009ZM011
27.07.2009.
12
Olivera Biga
Herceg Novi
2009OB012
27.07.2009.
13
Ranka Tomić
Nikšić
2009RT013
27.07.2009.
14
Nada Andrić
Petrovac
2009NA014
27.07.2009.
15
Svetislav Milikić
Berane
2009SM015
27.07.2009.
16
Mitar Rolović
Bar
2009MR016
27.07.2009.
17
Vera Ercegović
Kotor
2009VE017
27.07.2009.
18
Ruža Vojinović
Budva
2009RV018
27.07.2009.
19
Tijana Đorđević
Kotor
2009TDJ019
27.07.2009.
20
Veselinka Rašović
Podgorica
2009VR020
27.07.2009.
21
Lada Bošković
Kotor
2009LB021
27.07.2009.
22
Fikreta Luboder
Rožaje
2009FL022
27.07.2009.
23
Danica Ćetković
Podgorica
2009DC023
27.07.2009.
24
Zoran Vukićević
Podgorica
2009ZV024
27.07.2009.
25
Borislav Ivanković
Podgorica
2009BI025
27.07.2009.
26
Radmila Ivanović
Podgorica
2009RI026
27.07.2009.
27
Vera Bošković
Podgorica
2009VB027
27.07.2009.
28
Svetlana Mračević
Herceg Novi
2009SM028
27.07.2009.
29
Milica Milikić
Podgorica
2009MM029
27.07.2009.
30
Jadranka Milićević
Nikšić
2009JM030
27.07.2009.
31
Nena Tomašević
Podgorica
2009NT031
02.03.2010.
32
Ljiljana Prijović
Podgorica
2010LJP032
02.03.2010.
33
Snežana Mirotić
Podgorica
2010SM033
02.03.2010.
34
Slavica Jovićević
Podgorica
2010SJ034
02.03.2010.
35
Dostina Milić
Igalo
2010DM035
02.03.2010.
36
Svetlana Stevović
Žabljak
2010SS036
02.03.2010.
37
Dragan Mićović
Podgorica
2010DM037
02.03.2010.
38
Jelena Šaulić
Podgorica
2010JS038
02.03.2010.
39
Zdenka Bošković
Podgorica
2010ZB039
02.03.2010.
40
Slaviša Jovanović
Podgorica
2010SJ040
02.03.2010.
41
Dragana Mirotić
Podgorica
2010DM041
02.03.2010.
42
Nevenka Radović
Podgorica
2010NR042
02.03.2010.
43
Nedeljka Orlandić
Bar
2010NO044
02.03.2010.
44
Ljutvo Bibić
Rožaje
2010LJB045
02.03.2010.
45
Mira Ristić
Podgorica
2010MR046
02.03.2010.
46
Jelena Božović
Podgorica
2010JB048
02.03.2010.
47
Selma Marović
Bar
2010SM049
02.03.2010.
48
Milka Bajković
Podgorica
2010MB050
02.03.2010.
49
Jelena Marković
Kotor
2010JM051
02.03.2010.
50
Miruša Radenović
Berane
2010MR052
02.03.2010.
51
Božana Ćetković
Podgorica
2010BC053
02.03.2010.
52
Ruždija Kalač
Rožaje
2010RK054
02.03.2010.
53
Branislav Kuburović
Podgorica
2010BK055
02.03.2010.
54
Brankica Tušup
Herceg Novi
2010BT056
02.03.2010.
55
Momira Radević
Podgorica
2010MR057
02.03.2010..
56
Biljana Goranović
Nikšić
2010BG058
02.03.2010.
57
Suzana Trapanovski
Nikšić
2010ST059
02.03.2010.
58
Vesna Vavić
Kotor
2010VV060
02.03.2010.
59
Mladenka Stanković
Herceg Novi
2010MS061
02.03.2010.
60
Dinko Milošević
Kotor
2010DM062
02.03.2010.
61
Mirjana Bajić
Herceg Novi
2010MB063
02.03.2010.
62
Safet Kurpejović
Rožaje
2007RR069
02.03.2010.
63
Tihomir Mažić
Bar
2010TM065
02.03.2010.
64
Radislav Jovović
Podgorica
2010RJ066
02.03.2010.
65
Milica Vukajlović
Podgorica
2010MV067
02.03.2010.
66
Ljiljana Prelević
Podgorica
2010LJP069
02.03.2010.
67
Radovan Samardžić
Kotor
2010RS070
02.03.2010.
68
Bojan Ćalasan
Podgorica
2010BĆ71
01.10.2010.
69
Marina Nikolić
Bar
2010MN72
01.10.2010.
70
Boško Stojanović
Nikšić
2010BS73
01.10.2010.
71
Slađana Raičković
Podgorica
2010SR075
07.10.2010.
72
Zoran Ivanović
Nikšić
2010ZI076
07.10.2010.
73
Zorica Šoć
Podgorica
2010ZŠ077
07.10.2010.
74
Mladenka Nikčević
Podgorica
2010MN078
07.10.2010.
75
Vladimir Dragović
Danilovgrad
2010VD079
07.10.2010.
76
Natalija Stamatović
Bar
2010NS080
07.10.2010.
77
Tonči Čurčija
Herceg Novi
2010TČ082
23.12.2010.
78
Žana Kasalica
Podgorica
2010ŽK083
28.12.2010.
79
Jovan Đuranović
Podgorica
2010JĐ084
28.12.2010.
80
Maja Radoman
Podgorica
2011MR081
16.02.2011.
81
Vladimir Zloković
Beograd
2011VZ086
16.02.2011.
82
Dragan Milić
Nikšić
2011DM087
16.02.2011.
83
Slobodan Nikolić
Kotor
2011SN088
16.02.2011.
84
Ivana Boričić
Podgorica
2011IB089
16.02.2011.
85
Anka Mihaljević
Podgorica
2011AM090
16.02.2011.
86
Snežana Bojanić
Podgorica
2011SB091
16.02.2011.
87
Tatjana Maljević
Beograd
2011TM092
16.02.2011.
88
Snežana Pešić
Bar
2011SP093
16.02.2011.
89
Svetlana Roganović
Kotor
2011SR094
16.02.2011.
90
Vesna Todorović
Nikšić
2011VT095
16.02.2011.
91
Ljubica Ulama
Tuzla
2011LJU096
16.02.2011.
92
Branislav Pejović
Cetinje
2011BP097
16.02.2011.
93
Irena Mašović
Berane
2011IM098
16.02.2011.
94
Mijojka Vlahović Radonjić
Podgorica
2011MR099
22.02.2011.
95
Zorica Perućica
Nikšić
2011ZP100
22.02.2011.
96
Gordana Pejović
Nikšić
2011GP101
22.02.2011.
97
Marina Popović
Podgorica
2011MP074
28.09.2011.
98
Arnela Gargović
Berane
2011AG102
10.10.2011.
99
Irena Ivanović
Podgorica
2011II103
10.10.2011.
100
Marija Janjušević
Nikšić
2011MJ104
10.10.2011.
101
Marina Klisić
Podgorica
2011MK105
10.10.2011.
102
Marnela Marković
Tuzla
2011MM106
10.10.2011.
103
Nebojša Milačić
Bar
2011NM107
10.10.2011.
104
Tina Peković
Podgorica
2011TP108
10.10.2011.
105
Sandra Planinić
Dubrovnik
2011SP109
10.10.2011.
106
Ivana Raspopović
Podgorica
2011IR110
10.10.2011.
107
Vera Peković
Nikšić
2011VP111
19.09.2011.
108
Nevenka Kuburović
Nikšić
2011NK112
19.09.2011.
109
Čedo Vujović
Herceg Novi
2011ČV113
19.09.2011.
110
Slavojka Smolović
Mojkovac
2011SS114
19.09.2011.
111
Milovan Perućica
Nikšić
2011MP115
19.09.2011.
112
Svetlana Maletin
Herceg Novi
2011SM116
30.11.2011.
113
Sandra Jontes
Herceg Novi
2011SJ117
30.11.2011.
114
Zorica Ćupić
Podgorica
2011ZĆ118
30.11.2011.
115
Zagorka Mihović
Budva
2011ZM119
30.11.2011.
116
Ljiljana Vučić
Budva
2011LJV120
30.11.2011.
117
Irena Vučković
Herceg Novi
2011IV121
30.11.2011.
118
Gezim Barjaktari
Ulcinj
2011GB122
30.11.2011.
119
Stanislava Martinović
Podgorica
2011SM123
30.11.2011.
120
Jelena Stojović
Podgorica
2011JS124
30.11.2011.
121
Branislav Smoljanović
Beograd
2011BS125
30.11.2011.
122
Svetlana Knežević
Podgorica
2011SK126
30.11.2011.
123
Vladimir Dželetović
Dubrovnik
2011VDŽ127
14.02.2012.
124
Gordana Gagović
Podgorica
2011GG128
14.02.2012.
125
Vesna Golubović
Rožaje
2011VG129
14.02.2012.
126
Violeta Jovović
Nikšić
2011VJ130
14.02.2012.
127
Prvoslava Klepo
Podgorica
2011PK131
14.02.2012.
128
Vesna Kovačević
Podgorica
2011VK132
14.02.2012.
129
Divna Milošević
Podgorica
2011DM133
14.02.2012.
130
Slavica Popović
Podgorica
2011SP134
14.02.2012.
131
Anita Radulović
Pula
2011AR135
14.02.2012.
132
Ljiljana Popović
Berane
2012LJP136
14.02.2012.
133
Mr Ismet Skenderović
Rožaje
2012IS137
09.04.2012.
134
Miloš Ljumović
Podgorica
2012MLJ138
05.10.2012.
135
Vjera Radović
Podgorica
2012VR139
05.10.2012.
136
Vojka Ćalasan
Nikšić
2012VĆ140
05.10.2012.
137
Miluša Ljiljanić
Bileća
2012MLJ141
05.10.2012.
138
Slavka Tatar
Nikšić
2012ST142
23.07.2012.
139
Zorica Boljević
Podgorica
2012ZB143
01.08.2012.
140
Nataša Božović
Podgorica
2012NB144
01.08.2012.
141
Ratka Delibašić
Nikšić
2012RD146
01.08.2012.
142
Jelena Đajić
Podgorica
2012JĐ147
01.08.2012.
143
Marija Guzina
Nikšić
2012MG148
01.08.2012.
144
Amira Ibišević
Trebinje
2012AI149
01.08.2012.
145
Smilja Janjušević
Nikšić
2012SJ150
01.08.2012.
146
Nataša Kalezić
Podgorica
2012NK151
01.08.2012.
147
Aleksandra Kovačević
Podgorica
2012AK152
01.08.2012.
149
Srđana Milićević
Stolac
2012SM154
01.08.2012.
150
Vanja Nikčević
Nikšić
2012VN155
01.08.2012.
151
Milorad Peković
Bijelo Polje
2012MP156
01.08.2012.
152
mr Nenad Radoman
Cetinje
2012NR157
01.08.2012.
153
Tanja Radović
Nikšić
2012TR158
01.08.2012.
154
Dragica Srzentić
Bar
2012DS159
01.08.2012.
155
Marija Tešović
Podgorica
2012MT160
01.08.2012.
156
Danica Todović
Pljevlja
2012DT161
01.08.2012.
157
Milutin Tomčić
Žabljak
2012MT162
01.08.2012.
158
Biljana Zečević
Pljevlja
2012BZ163
01.08.2012.
159
Bojana Zečević
Pljevlja
2012BZ164
01.08.2012.
160
Zorica Zeković
Nikšić
2012ZZ165
01.08.2012.
161
Jovan Zvizdojević
Podgorica
2012JZ166
01.08.2012.
162
Zorka Vukmirović
Cetinje
2012ZV167
30.12.2012.
163
Marina Miljanić
Cetinje
2012MM168
30.12.2012.
164
Vladimir Vlahović
Senta
2012VV169
30.12.2012.
165
Mario Matijević
Kotor
2012MM170
30.12.2012.
166
Lana Kalezić
Podgorica
2012LK171
30.12.2012.
167
Milena Pajević
Podgorica
2012MP172
30.12.2012.
168
Ivana Radević
Podgorica
2012IR173
30.12.2012.
169
Snežana Ljepavić
Podgorica
2012SLj174
30.12.2012.
170
Boško Nilević
Podgorica
2012BN175
30.12.2012.
171
Sanda Knežević
Kotor
2012SK176
30.12.2012.
172
Mirjana Imšir
Cetinje
2012MI177
30.12.2012.
173
Mirko Perović
Cetinje
2012MP178
30.12.2012.
174
Tamara Božinović
Mrkonjić Grad
2012TJ179
30.12.2012.
175
Jadranka Karanikić
Cetinje
2012JK180
30.12.2012.
176
Slaviša Jelić
Podgorica
2013SJ181
01.07.2013.
177
Mara Koprivica
Nikšić
2013MK182
01.07.2013.
178
Mladen Ljubojević
Pljevlja
2013MLj183
01.07.2013.
179
Dijana Milatović
Podgorica
2013DM184
01.07.2013.
180
Maja Sekulić Gvozdenović
Podgorica
2013MG185
01.07.2013.
181
Valentina Vidmar
Podgorica
2013VV186
01.07.2013.
182
Anuška Vujović
Podgorica
2013AV187
01.07.2013.
183
Biljana Aničić Nikolić
Bar
2013BN188
01.07.2013.
184
Nina Vukčević
Podgorica
2013NV189
01.07.2013.
185
Nataša Abramović
Cetinje
2013NA190
01.07.2013.
186
Tanja Nestorović Purlija
Sarajevo
2013TP191
01.07.2013.
187
Đuro Žugić
Nikšić
2013ĐŽ192
01.07.2013.
188
Marina Banović
Cetinje
2013MB193
01.07.2013.
189
Ljiljana Vojinović
Podgorica
2013LjV194
01.07.2013.
190
Azra Aljošević
Bar
2013AA195
21.02.2014.
191
Žana Cerović
Podgorica
2013ŽC196
21.02.2014.
192
Radenko Davidović
Nikšić
2013RD197
21.02.2014.
193
Dejana Milovanović
Bar
2013DM198
21.02.2014.
194
Mirsada Otović
Podgorica
2013MO199
21.02.2014.
195
Brankica Mosurović
Pljevlja
2013BM200
21.02.2014.
196
Katarina Mrdović Žarković
Bar
2013KŽ201
21.02.2014.
197
Goran Perović
Podgorica
2013GP202
21.02.2014.
198
Milena Perović
Podgorica
2013MP203
21.02.2014.
199
Mladen Rakočević
Podgorica
2013MR204
21.02.2014.
200
Meliha Trubljanin
Podgorica
2013MT205
21.02.2014.
201
Tanja Vukčević
Podgorica
2013TV206
21.02.2014.
202
Radonja Zejak
Nikšić
2013RZ207
21.02.2014.
203
Vanja Zejak
Podgorica
2013VZ208
21.02.2014.
204
Tamara Milović
Kotor
2013TM209
21.02.2014.
205
Nevena Ostojić
Podgorica
2013NO210
21.02.2014.
206
Mladen Vlahović
Kolašin
2013MV211
21.02.2014.
207
Ivana Jeremić
Podgorica
2013IJ212
21.02.2014.
208
Snežana Ivanović
Podgorica
2013IS2013
21.02.2014.
209
Anđela Pejović
Podgorica
2014AP209
30.07.2014.
210
Aleksandra Rakočević
Podgorica
2014AR210
30.07.2014.
211
Jelena Goranović
Podgorica
2014JG211
30.07.2014.
212
Mila Kasalica
Podgorica
2014MK212
30.07.2014.
213
Marijana Šćekić
Podgorica
2014MŠ213
30.07.2014.
214
Biljana Nikolić
Podgorica
2014BN214
30.07.2014.
215
Nina Nikolić
Podgorica
2014NN215
30.07.2014.
216
Jelena Radojević
Podgorica
2014JR216
30.07.2014.
217
Anđela Raičković
Nikšić
2014AR217
30.07.2014.
218
Jelena Tomić
Podgorica
2014JT218
30.07.2014.
219
Marina Drakić
Podgorica
2014MD219
30.10.2014.
220
Jadranka Ćetković
Podgorica
2014JĆ220
30.10.2014.
221
Milijana Maraš
Podgorica
2014MM221
30.10.2014.
222
Tatjana Marinović
Podgorica
2014TM222
30.10.2014.
223
Nela Mirović
Podgorica
2014NM223
30.10.2014.
224
Irena Nikčević
Nikšić
2014IN224
30.10.2014.
225
Jelena Perovanović
Podgorica
2014JP225
30.10.2014.
226
Alina Banović
Bar
2014AB226
31.12.2014.
227
Goran Rakočević
Mojkovac
2014GR227
31.12.2014.
228
Ivana Radović
Nikšić
2014IR228
31.12.2014.
229
Ivan Ojdanić
Podgorica
2014IO229
31.12.2014.
230
Jovana Mihailović
Podgorica
2014JM230
31.12.2014.
231
Jelena Bogetić
Podgorica
2014JB231
31.12.2014.
232
Milena Suđić
Kotor
2014MS232
31.12.2014.
233
Zoran Medenica
Kolašin
2014ZM233
31.12.2014.
234
Jelena Kilibarda
Nikšić
2014JK235
31.12.2014.
235
Milutin Kusovac
Podgorica
2015MK236
30.10.2015.
236
Nenad Radulović
Podgorica
2015NR237
30.10.2015.
237
Marina Raičević
Kotor
2015MR238
30.10.2015.
238
Dražen Raičković
Podgorica
2015DR239
30.10.2015.
239
Slobodanka Nikolić
Zenica
2015SN240
30.10.2015.
240
Srđan Šarović
Sarajevo
2015SŠ241
30.10.2015.
241
Branka Zejak
Nikšić
2015BZ242
30.10.2015.
242
Ana Koćalo
Prijepolje
2015AK243
30.10.2015.
243
Amela Ličina
Đakovica
2015AL244
30.10.2015.
244
Nada Janičić
Nikšić
2015NJ245
30.10.2015.
245
Milka Samardžić
Kotor
2015MS246
30.10.2015.
246
Vera Terzić
Podgorica
2015VT247
30.10.2015.
247
Željko Nedović
Berane
2015ŽN248
30.10.2015.
248
Aleksandra Stanjević
Podgorica
2015AS249
30.10.2015.
249
Tanja Dragović
Priština
2015TD251
31.12.2015.
250
Milena Katić
Brčko
2015MK252
31.12.2015.
251
Petar Golubović
Pljevlja
2015PG253
31.12.2015.
252
Milena Boljević
Podgorica
2015MB254
31.12.2015.
253
Damir Vesković
Nikšić
2015DV255
31.12.2015.
254
Lidija Čakarević
Podgorica
2015LČ256
31.12.2015.
255
Marko Medenica
Mojkovac
2015MM257
31.12.2015.
256
Mersiha Hot
Berane
2015MH258
31.12.2015.
257
Sanja Prga
Kotor
2015SP259
31.12.2015.
258
Jelena Bošković
Cetinje
2015JB260
31.12.2015.
259
Milena Bošković
Cetinje
2015MB261
31.12.2015.
260
Tanja Miletić
Podgorica
2015TM262
31.12.2015.
261
Vanja Mijović
Pljevlja
2015VM263
31.12.2015.
262
Dejana Jovović
Bar
2015DJ264
31.12.2015.
263
Anđela Prelević
Berane
2016AP265
31.07.2016.
264
Želimir Đurišić
Podgorica
2016ŽĐ234
21.01.2016.
265
Andrijana Lalević
Bijelo Polje
2016AL266
31.07.2016.
266
Gordana Kilibarda
Podgorica
2016GK267
31.07.2016.
267
Igor Mitranić
Bar
2016IM268
31.07.2016.
268
Jelica Jaridić
Beograd
2016JJ269
31.07.2016.
269
Milena Lješnjanin
Peć
2016MLj270
31.07.2016.
270
Nikola Ivanović
Mrkonjić Grad
2016NI271
31.07.2016.
271
Nikola Strugar
Podgorica
2016NS272
31.07.2016.
272
Veselinka Mašulović
Nikšić
2016VM273
31.07.2016.
273
Vesna Matković
Kotor
2016VM274
31.07.2016.
274
Zorica Josipović
Zenica
2016ZJ275
30.09.2016.
275
Dragana Šćepović Stanić
Podgorica
2016DS276
30.10.2016.
276
Slavka Petkov
Podgorica
2016SP277
30.10.2016.
277
Milica Đukanović
Cetinje
2016MĐ278
30.10.2016.
278
Mirjana Vuletić
Podgorica
2016MV279
30.10.2016.
279
Sanja Bujiša
Kotor
2016SB280
30.10.2016.
280
Tatjana Šćepanović
Podgorica
2016TŠ281
30.10.2016.
281
Vladan Pavićević
Podgorica
2016VP282
30.10.2016.
282
Biljana Vukićević
Sarajevo
2016BV283
30.10.2016.
283
Radomir Pajčin
Split
2016RP284
28.12.2016.
284
Gordana Avdić
Novi Sad
2017GA285
06.02.2017.
285
Ana Vukajlović
Podgorica
2017AV286
31.01.2017.
286
Andrija Brajković
Cetinje
2017AB287
31.01.2017.
287
Angelina Bulatović
Podgorica
2017AB288
31.01.2017.
288
Vesna Bulatović
Podgorica
2017VB289
31.01.2017.
289
Ivana Pavlović
Podgorica
2017IP290
31.01.2017.
290
Jelena Martinović
Cetinje
2017JM291
31.01.2017.
291
Ličina Milica
Podgorica
2017LM292
31.01.2017.
292
Marija Radović
Podgorica
2017MR293
31.01.2017.
293
Pero Đuričković
Podgorica
2017PĐ294
31.01.2017.
294
Ivana Peruničić
Pljevlja
2017IP295
31.01.2017.
295
Tijana Ćorsović
Pljevlja
2017TĆ296
31.01.2017.
296
Toma Delić
Bijelo Polje
2017TD297
31.01.2017.
297
Vučko Fatić
Bijelo Polje
2017VF298
31.01.2017.
298
Biljana Borjan
Goražde
2017BB299
31.01.2017.
299
Ivana Đurić
Beograd
2017IĐ300
24.04.2017.
300
Dragana Dabetić
Berane
2017DD301
08.07.2017.
301
Iva Asanović
Podgorica
2017IA302
31.07.2017.
302
Milena Katić
Brčko
2015MK252
31.12.2015.
303
Ivana Ćetković
Nikšić
2017IĆ304
31.07.2017.
304
Vedran Božinović
Metković
2017VB305
31.07.2017.
305
Milena Vujošević
Podgorica
2017MV306
31.07.2017.
306
Kristina Perović
Kotor
2017KP307
31.07.2017.
307
Dijana Dedejić Lakić
Bijelo Polje
2017DDL308
31.07.2017.
308
Olja Pejović
Podgorica
2017OP309
31.07.2017.
309
Olivera Ašanin
Podgorica
2017OA310
31.07.2017.
310
Ivan Jokanović
Podgorica
2017IJ311
31.07.2017.
311
Radunović Sanja
Podgorica
2017SR312
31.07.2017.
312
Vladan Lukić
Tuzla
2017VL313
26.09.2017.
313
Sanja Mitrović
Zrenjanin
2017SM314
26.09.2017.
314
Mira Kovačevič
Nikšić
2017MK315
26.09.2017.
315
Ana Šaranović
Podgorica
2017AŠ316
26.09.2017.
316
Ranka Stojanović
Nikšić
2017RS317
26.09.2017.
317
Milena Čavor
Podgorica
2017MČ318
26.09.2017.
318
Mihailo Vukosavljević
Nikšić
2017MV319
25.12.2017.
319
Marina Vujadinović
Podgorica
2017MV320
25.12.2017.
320
Tina Mudrić
Banja Luka
2017TM321
31.12.2017.
321
Tatjana Paunović
Podgorica
2017TP322
31.12.2017.
322
Nina Varagić
Mostar
2017NV323
31.12.2017.
323
Maja Perovanović
Podgorica
2017MP324
31.12.2017.
324
Gordana Kaluđerović
Nevesinje
2017GK325
31.12.2017.
325
Lada Boljević
Podgorica
2017LB327
31.12.2017.
326
Nataša Kalezić
Podgorica
2018NK326
20.01.2018.
327
Jovana Nenezić
Subotica
2018JN327
05.03.2018.
328
Bojana Vujadinović
Kotor
2018BV328
05.03.2018.
329
Aleksandra Novičić
Podgorica
2018AN329
22.06.2018.
330
Ćorac Dijana
Berane
2018DĆ329
01.07.2018.
331
Irena Šćekić
Đakovica
2018IŠ330
01.07.2018.
332
Ivana Lašić
Podgorica
2018IL331
01.07.2018.
333
Milica Ivanović
Pljevlja
2018MI332
01.07.2018.
334
Stanović Dragana
Podgorica
2018DS333
01.07.2018.
335
Jasmina Šćekić
Kula
2018JŠ334
01.07.2018.
336
Biljana Vukčević
Podgorica
2018BV335
01.07.2018.
337
Predrag Martinović
Podgorica
2018PM336
26.09.2017.
338
Zorica Bujišić
Pljevlja
2018ZB337
01.07.2018.
339
Nataša Cuca
Bijelo Polje
2018NC338
25.09.2018.
340
Vesna Rečević
Bileća
2018VR340
25.09.2018.
341
Borko Terzić
Pljevlja
2018BT341
15.11.2018.
342
Milena Milatović
Cetinje
2018MM342
15.11.2018.
343
Suzana Veličković
Bijelo Polje
2018SV343
15.11.2018.
344
Sanja Kontić
Nikšić
2019SK344
15.03.2019.
345
Danka Rakočević
Podgorica
2019DR345
15.03.2019.
346
Ivana Obradović
Berane
2019IO346
15.03.2019.
347
Nikola Ćorsović
Nikšić
2019NĆ347
15.03.2019.
348
Sonja Ivanović
Podgorica
2019SI348
15.03.2019.
349
Elena Remiković
Podgorica
2019ER349
15.03.2019.
350
Jelena Koljenšić
Podgorica
2019JK350
15.03.2019.
351
Jelena Pavićević
Podgorica
2019JP351
15.03.2019.
352
Maja Vučetić
Mostar
2019MV352
15.03.2019.
353
Jelena Samardžić
Cetinje
2019JS353
15.03.2019.
354
Milena Raković
Bar
2019MR354
15.03.2019.
355
Vanja Bojanović
Nikšić
2019VB355
15.03.2019.
356
Irina Vidić
Podgorica
2019IV356
15.03.2019.
357
Tamara Musterović
Podgorica
2019TM357
01.08.2019.
358
Dijana Tomčić
Podgorica
2019DT358
01.08.2019.
359
Sanja Krivokapić
Kotor
2019SK359
01.08.2019.
360
Zorka Popović
Podgorica
2019ZP360
01.08.2019.
361
Davorka Kodžulović
Podgorica
2019DK361
01.08.2019.
362
Maja Vučinić
Podgorica
2019MV362
01.08.2019.
363
Momir Bulajić
Podgorica
2019MB363
01.08.2019.
364
Tijana Bulatović
Podgorica
2019TB364
01.08.2019.
365
Bego Škrijelj
Podgorica
2019BŠ365
01.08.2019.
366
Jasmina Vukšić
Kotor
2019JV366
01.10.2019.
367
Ratka Laličić
Podgorica
2019RL367
01.10.2019.
368
Saša Tomašević
Herceg Novi
2020ST368
01.01.2020.
369
Anja Avramović
Kotor
2020AA369
31..01.2020.
370
Dragan Đukić
Podgorica
2020DĐ370
31.01.2020.
371
Janez Rozmarin
Podgorica
2020JR371
31.01.2020.
372
Svetlana Backović
Nikšić
2020SB372
31.01.2020.
373
Dragana Ljiljanić
Podgorica
2020DLJ373
31.01.2020.
374
Edita Dušović
Ulcinj
2020ED374
31.01.2020.
375
Jovana Vukčević
Podgorica
2020JV375
31.01.2020.
376
Sara Novaković
Podgorica
2020SN376
31.01.2020.
377
Amera Brković
Podgorica
2020AB377
31.01.2020.
378
Darko Joković
Nikšić
2020DJ378
31.01.2020.
379
Milena Vulanović
Podgorica
2020MV379
31.01.2020.
380
Ivana Đurašević Landsmeer
Podgorica
2020IĐ380
31.01.2020.
381
Irena Vuksanović
Podgorica
2020IV381
31.01.2020.
382
Danilo Jelić
Bijelo Polje
2020DJ382
31.01.2020.
383
Anđela Mićović
Podgorica
2020AM383
31.01.2020.
384
Marija Živković
Podgorica
2020MŽ384
30.07.2020.
385
Dragana Papović
Nikšić
2020DP385
30.07.2020.
386
Ana Bigović
Nikšić
2020AB386
30.07.2020.
387
Dejan Rovčanin
Mojkovac
2020DR387
30.07.2020.
388
Milka Jovanović
Podgorica
2020MJ388
01.10.2020.
389
Vesko Knežević
Podgorica
2020VK389
01.10.2020.
390
Danilo Žarić
Podgorica
2020DŽ390
01.10.2020.
391
Bojana Golubović
Podgorica
2020BG391
01.10.2020.
392
Tamara Backović
Nikšić
2020TB392
01.10.2020.
393
Bojana Vujadinović
Nikšić
2021BV393
15.01.2021.
394
Nermin Orahovac
Podgorica
2021NO394
15.01.2021.
395
Edisa Vesković
Bijelo Polje
2021EV395
15.01.2021.
396
Milena Radević
Podgorica
2021MR396
15.01.2021.
397
Aleksandra Otašević
Podgorica
2021AO397
15.01.2021.
398
Olivera Nedić
Podgorica
2021ON398
15.01.2021.
399
Milica Milić
Bar
2021MM399
15.01.2021.
400
Mirjana Radović
Podgorica
2021MR400
15.01.2021.
401
Marija Dašić
Podgorica
2021MD401
01.02.2021.
402
Mia Vuković
Podgorica
2021MV402
10.02.2021.
403
Lidija Božović
Podgorica
2021LB403
02.03.2021.
404
Slobodan Sekulić
Spaichingen
2021SS404
01.04.2021.
405
Jovana Šestović
Nikšić
2021JŠ405
01.04.2021.
406
Jelena Banjević
Nikšić
2021JB406
14.06.2021.
407
Marina Ralević
Podgorica
2021MR407
01.07.2021.
408
Milena Savić
Podgorica
2021MS408
01.07.2021.
409
Branko Tadić
Nikšić
2021BT409
01.07.2021.
410
Dino Redžepagić
Podgorica
2021DR410
01.07.2021.
411
Milica Vuković
Bar
2021MV411
01.10.2021.
412
Sanja Lazović
Podgorica
2021SL412
01.10.2021.
413
Milena Boljević
Podgorica
2022MB413
04.02.2022.
414
Nataša Zeković
Podgorica
2022NZ414
04.02.2022.
415
Aleksandar Roganović
Podgorica
2022AR415
04.02.2022.
416
Jovan Brkuljan
Nikšić
2022JB416
04.02.2022.
417
Ana Paškalj
Tivat
2022AP417
05.05.2022.
418
Andrijana Popović
Podgorica
2022AP418
05.05.2022.
419
Milica Raonić
Podgorica
2022MR419
05.05.2022.
420
Valetina Stojnić Donković
Podgorica
2022VD420
05.05.2022.
421
Marijana Perić
Podgorica
2022MP421
05.05.2022.
422
Danilo Knežević
Podgorica
2022DK422
10.08.2022.
423
Milena Vukšić
Kotor
2022MV423
10.08.2022.
424
Milica Marković
Bar
2022MM424
10.08.2022.
425
Mina Knežević
Podgorica
2022MK425
10.08.2022.
426
Zdravko Delić
Podgorica
2022ZD426
10.08.2022.
427
Marijana Vujošević
Podgorica
2022MV427
10.08.2022.
428
Andrija Peruničić
Podgorica
2022AP428
10.08.2022.
429
Kristina Ješovnik Vojinović
Podgorica
2022KV429
10.08.2022.
430
Andrija Radoman
Podgorica
2022AR430
22.10.2022.
431
Duško Milanović
Herceg Novi
2022DM431
22.10.2022.
432
Ivan Čabarkapa
Bar
2022IČ432
21.10.2022.
433
Jovana Krušić
Podgorica
2022JK433
22.10.2022.
434
Julija Drakulović
Podgorica
2022JD434
22.10.2022.
435
Željko Vlaović
Herceg Novi
2022ŽV436
22.10.2022.
435
Petar Đakonović
Kotor
2022PĐ435
22.10.2022.
437
Ana Kumburović
Podgorica
2023AK437
02.02.2023.
438
Željko Vlaović
Herceg Novi
2022ŽV436
22.10.2022.
439
Ivana Rakanović
Budva
2023IR438
02.02.2023.
440
Jasmina Marković
Podgorica
2023JM439
02.02.2023.
441
Marija Vukotić
Cetinje
2023MV440
02.02.2023.
442
Nikola Đuričković
Podgorica
2023NĐ441
02.02.2023.
443
Slađana Marstijepović Hrvatin
Bar
2023SMH442
02.02.2023.
444
Tamara Rondović
Bar
2023TR443
02.02.2023.
445
Tijana Pržica
Tivat
2023TP444
24.04.2023.
446
Sanja Milačić
Podgorica
2023SM445
24.04.2023.
447
Tamara Perović
Podgorica
2023TP446
24.04.2023.
448
Eldijana Kalamperović
Bar
2023EK447
24.04.2023.
449
Nevena Stanišić
Podgorica
2023NS448
17.08.2023.
450
Jelena Janković
Podgorica
2023JJ449
17.08.2023.
451
Ivanka Ivanović Veljić
Cetinje
2023IIV450
17.08.2023.
452
Ivana Nenezić
Bar
2023IN451
17.08.2023.
453
Dina Tuzović
Cetinje
2023DT452
17.08.2023.
454
Danilo Cvijović
Bijelo Polje
2023DC453
17.08.2023.
455
Aleksandra Ćetković
Bačka Topola
2023AĆ454
17.08.2023.
456
Ana Raičkovic
Nikšić
2023AR455
20.11.2023.
457
Adisa Pepić
Bijelo Polje
2023AP456
20.11.2023.
458
Mirjana Obradović
Podgorica
2024MO457
02.02.2024.
459
Ivana Stešević
Podgorica
2024IS459
02.02.2024.
460
Azra Šabović
Berane
2024AŠ460
02.02.2024.
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori