Početna strana
Interni revizori

Interni revizori

R. br.
Ime i prezime
Broj licence Internog revizora
Profesionalno računovodstveno zvanje
1
Aleksić Snežana
IR12AS086
Sertifikovani računovođa
2
Andrijević Mirjana
IR12AM090
Sertifikovani računovođa
3
Babić Tamara
IR12BT076
Sertifikovani računovođa
4
Bajić Mirjana
IR11BM027
Ovlašćeni računovođa
5
Bajković Milka
IR13BM114
Ovlašćeni računovođa
6
Bajraktari Gezim
IR12BG083
Ovlašćeni računovođa
7
Bastać Nevenka
IR12BN107
Sertifikovani računovođa
8
Bešović Zorica
IR12BZ071
Ovlašćeni računovođa
9
Biga Olivera
IR13BO113
Ovlašćeni računovođa
10
Blagojević Tatjana
IR12BT073
Ovlašćeni računovođa
11
Bojović Olga
IR11BO004
Sertifikovani računovođa
12
Bojović Olga
IR12BO063
Ovlašćeni računovođa
13
Bošković Sonja
IR12BS085
Ovlašćeni računovođa
14
Bovan Mladenka
IR11BM012
Sertifikovani računovođa
15
Božović Jelena
IR12BJ066
Ovlašćeni računovođa
16
Cakić Milena
IR12CM065
Sertifikovani računovođa
17
Cakić Vesna
IR11CV031
Sertifikovani računovođa
18
Caković Milanka
IR11CM024
Sertifikovani računovođa
19
Čupić Sonja
IR11ČS005
Sertifikovani računovođa
20
Dačević Vasiljka
IR11DV042
Sertifikovani računovođa
21
Damjanović Marija
IR12DM087
Sertifikovani računovođa
22
Dobrilović Ljiljana
IR11DLj043
Sertifikovani računovođa
23
Dragović Vladimir
IR12DV109
Ovlašćeni računovođa
24
Drobnjak Ivana
IR12DI081
Ovlašćeni računovođa
25
Đukanović Milijana
IR12ĐM067
Ovlašćeni računovođa
26
Đurović Vesna
IR12ĐV082
Sertifikovani računovođa
27
Fatić Sanija
IR11FS041
Sertifikovani računovođa
28
Golubović Vesna
IR12GV103
Ovlašćeni računovođa
29
Goranović Biljana
IR11GB015
Ovlašćeni računovođa
30
Ivanišević Dubravka
IR12ID064
Ovlašćeni računovođa
31
Ivanović Zoran
IR12IZ096
Ovlašćeni računovođa
32
Jakovac Jelena
IR11JJ033
Sertifikovani računovođa
33
Janković Srđan
IR12JS108
Sertifikovani računovođa
34
Jaridić Anka
IR11JA039
Sertifikovani računovođa
35
Jontes Sandra
IR12JS098
Ovlašćeni računovođa
36
Kalač Ruždija
IR12KR059
Ovlašćeni računovođa
37
Kasalica Žana
IR11KŽ036
Ovlašćeni računovođa
38
Kotlaja Vesna
IR11KV023
Sertifikovani računovođa
39
Luketić Snežana
IR12LS078
Sertifikovani računovođa
40
Ljumović Miloš
IR12LJM091
Ovlašćeni računovođa
41
Maletin Svetlana
IR12MS099
Ovlašćeni računovođa
42
Markuš Budimirka
IR12MB060
Ovlašćeni računovođa
43
Martinović Stanislava
IR12MS088
Ovlašćeni računovođa
44
Mašanović Dragana
IR12MD080
Sertifikovani računovođa
45
Matović Lidija
IR12ML075
Sertifikovani računovođa
46
Mićović Dragan
IR12MD102
Ovlašćeni računovođa
47
Mićunović Zorana
IR11MZ009
Ovlašćeni računovođa
49
Mihović Zagorka
IR12MZ072
Ovlašćeni računovođa
50
Miladinović Milijana
IR12MM061
Sertifikovani računovođa
51
Milić Dostina
IR11MD011
Ovlašćeni računovođa
52
Milikić Milica
IR11MM038
Ovlašćeni računovođa
53
Milikić Svetislav
IR12MS101
Ovlašćeni računovođa
54
Milinović Ljiljana
IR11MLj037
Sertifikovani računovođa
55
Milošević Dinko
IR12MD097
Ovlašćeni računovođa
56
Mirović Anka
IR12MA092
Sertifikovani računovođa
57
Mišolić Srđan
IR11MS021
Sertifikovani računovođa
58
Momčilović Ljerka
IR11MLj035
Sertifikovani računovođa
59
Mračević Svetlana
IR11MS051
Ovlašćeni računovođa
60
Nikčević Mladenka
IR11NM028
Ovlašćeni računovođa
61
Nikić Vinko
IR11NV050
Ovlašćeni računovođa
62
Nikitović Dušanka
IR11ND030
Sertifikovani računovođa
63
Nikolić Nemanja
IR11NN025
Sertifikovani računovođa
64
Nikolić Slobodan
IR12NS089
Ovlašćeni računovođa
65
Orlandić Nedeljka
IR12ON111
Ovlašćeni računovođa
66
Pavićević Igor
IR11IP001
Sertifikovani računovođa
67
Pavićević Zoran
IR11PZ046
Sertifikovani računovođa
68
Pejović Biljana
IR12PB074
Ovlašćeni računovođa
69
Peković Vera
IR12PV062
Ovlašćeni računovođa
70
Perović Dobrana
IR11PD016
Sertifikovani računovođa
71
Pešić Snežana
IR12PS093
Ovlašćeni računovođa
72
Popović Ljiljana
IR13PLj115
Ovlašćeni računovođa
73
Praščević Milica
IR12PM106
Sertifikovani računovođa
74
Radoman Nenad
IR12RN084
Ovlašćeni računovođa
75
Radulović Anita
IR12RA094
Ovlašćeni računovođa
76
Radulović Todorović Nevenka
IR11RN056
Sertifikovani računovođa
77
Raičković Slađana
IR11SR002
Ovlašćeni računovođa
78
Rakočević Predrag
IR12RP112
Sertifikovani računovođa
79
Ražnatović Mirjana
IR12RM068
Sertifikovani računovođa
80
Samardžić Radovan
IR11RS045
Ovlašćeni računovođa
81
Smolović Slavojka
IR12SS104
Ovlašćeni računovođa
82
Spaić Krsto
IR11SK048
Sertifikovani računovođa
83
Stanković Mladenka
IR11SM007
Ovlašćeni računovođa
84
Stjepanović Jelena
IR11SJ053
Sertifikovani računovođa
85
Stojanović Lazar
IR11SL047
Ovlašćeni računovođa
86
Stojović Jelena
IR12SJ077
Ovlašćeni računovođa
87
Strugar Jelena
IR11SJ006
Sertifikovani računovođa
88
Šćepanović Nataša
IR11ŠN019
Ovlašćeni računovođa
89
Tadić Nikica
IR12TN057
Sertifikovani računovođa
90
Tatar Slavka
IR12TS095
Ovlašćeni računovođa
91
Todorović Golubović Milena
IR12GM100
Sertifikovani računovođa
92
Todorović Nada
IR11TN013
Sertifikovani računovođa
93
Todorović Zoran
IR11TZ054
Sertifikovani računovođa
94
Tomašević Nena
IR11TN018
Ovlašćeni računovođa
95
Tomić Tijana
IR12TT069
Sertifikovani računovođa
96
Tripković Nataša
IR12TN079
Sertifikovani računovođa
97
Tušup Brankica
IR11TB026
Ovlašćeni računovođa
98
Vojinović Radosava
IR11VR022
Ovlašćeni računovođa
99
Vojinović Ruža
IR11VR003
Ovlašćeni računovođa
100
Vučić Ljiljana
IR12VLJ105
Ovlašćeni računovođa
101
Vučinić Lidija
IR11VL008
Sertifikovani računovođa
102
Vučković Nada
IR11VN014
Ovlašćeni računovođa
103
Vujković Miodrag
IR11VM049
Sertifikovani računovođa
104
Vujošević Danijela
IR11VD029
Sertifikovani računovođa
105
Vujović Čedo
IR11VČ010
Ovlašćeni računovođa
106
Vujović Maja
IR11VM017
Sertifikovani računovođa
107
Vujović Zorica
IR11VZ034
Sertifikovani računovođa
108
Vukićević Zoran
IR11VZ032
Ovlašćeni računovođa
109
Vuković Ilinka
IR11VI055
Sertifikovani računovođa
110
Vuksanović Atina
IR11VA044
Ovlašćeni računovođa
111
Vulikić Radonja
IR12VR070
Ovlašćeni računovođa
112
Zogović Branko
IR12ZB110
Sertifikovani računovođa
113
Tanja Radović
IR14MR053
Ovlašćeni računovođa
114
Đikanović Ljubica
IR14LJĐ118
Ovlašćeni računovođa
115
Zloković Vladimir
IR14VZ20
Sertifikovani računovođa
116
Marković Marnela
IR14MM116
Ovlašćeni računovođa
117
Peković Tina
IR14TP117
Ovlašćeni računovođa
118
Radoman Maja
IR14MR040
Ovlašćeni računovođa
119
Klisić Marina
IR14MK052
Ovlašćeni računovođa
120
Klepo Prvoslava
IR14PK119
Sertifikovani računovođa
121
Todorović Zoran
IR14IB120
Ovlašćeni računovođa
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori