O nama

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore je samoregulatorno, nezavisno, dobrovoljno profesionalno udruženje.

Cilj Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore je da preduzima mjere na promovisanju znanja, sposobnosti, vještina i stručnosti svojih članova u poslovima računovodstva i revizije, procjene vrijednosti, internoj reviziji, forenzičkim vještinama, a u skladu sa relevantnom međunarodnom i domaćom regulativom (Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS), Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja(MSFI), Međunarodnim standardima revizije (MSR), Međunarodnim standardima kontrole kvaliteta, Međunarodnim standardima interne revizije, IVSC standardima procjene i vrednovanja).

Misija Instituta sertifikovanih računovđa Crne Gore je jačanje i razvoj računovodstvene profesije sposobne da pruži usluge visokog kvaliteta i u javnom interesu, primjenom standarda profesionalnog ponašanja i etičkih zahtjeva.

U Crnoj Gori se profesionalno obrazovanje računovođa sprovodi posredstvom Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, a po nacionalnom računovodstvenom standardu CORS-1 koje se odnosi na:

Profesionalno obrazovanje računovođa
Pravilnik o polaganju ispita za sticanje profesionalnih zvanja u računovodstvu
IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe
Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji

Istorijski razvoj

Organizovan rad i aktivnost računovodstvenih i finansijskih radnika u Crnoj Gori počeo je 1956. godine osnivanjem Udruženja knjigovođa Crne Gore sa sjedištem u Titogradu.

Udruženje je saglasno promjenama društvenog i privrednog sistema više puta mijenjalo svoj naziv.Početkom sedamdesetih godina nazivalo se Savez računovodstveno-finansijskih radnika Crne Gore, dok je sredinom devedesetih godina prošlog vijeka nosilo ime Savez računovođa i revizora Crne Gore. Ova strukovna organizacija je u svome dugom razvoju uspješno pratila sve promjene koje su uticale na poslovni ambijent u Crnoj Gori, posebno na području računovodstva i revizije.

Primjenom Zakona o računovodstvu i reviziji i Međunarodnih računovodstvenih standarda, aprila 2002.godine Savez računovođa i revizora Crne Gore transformisan je u Institut računovođa i revizora Crne Gore – sa zadatkom unapređenja i razvoja računovodstva, revizije i analize poslovanja privrednih i neprivrednih subjekata u Crnoj Gori.

Pod uticajem globalnih promjena, koje su se reflektovale i na Crnu Goru, u pravcu prihvatanja tržišnog načina privređivanja, Institut prilagođava svoje aktivnosti novonastalim okolnostima, sprovođenjem programa recertifikacije starih računovodstvenih i revizorskih zvanja, u saradnji sa Ministarstvom finansija Crne Gore. Cilj ove recertifikacije je dodatna edukacija po IFAC-ovim standardima i programima edukacije, koja će doprinijeti tržišnoj verifikaciji novih, ali i ranije stečenih zvanja.

Shodno tome, u septembru 2006.godine, izdvajanjem iz Instituta računovođa i revizora Crne Gore, formiran je Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore, čiji je osnovni zadatak da implementira recertifikaciju i nove edukativne programe, kao i da obezbijedi konkurentnost i adekvatnu zaštitu računovodstvene profesije u Crnoj Gori.

Institut sertifikovanih računovođa je 2007.godine Uredbom Vlade Crne Gore, dobio ovlašćenje da u saradnji sa Savezom računovođa i revizora Srbije (član IFAC-a) i Ekonomskim fakultetom iz Podgorice, sprovodi program edukacije za računovodstvena zvanja, čime je preuzeo aktivnu ulogu u stvaranju uslova za obuku, kontinuiranu edukaciju računovođa i razvoj finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori.

Institut danas

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore vodi registar svojih članova, sertifikovanih računovođa, ovlašćenih računovođa, knjigovođa i ostalih članova koji pripadaju starim zvanjima.
Pored redovnog organizovanja seminara, Institut sertifikovanih računovđa Crne Gore izdaje stručni mjesečni časopis „Računovodstvo i revizija“ i kroz mnogobrojne aktivnosti učestvuje u razmjeni znanja i iskustva sa zemljama u regionu.

Predstavnici Instituta su prisutni u mnogim značajnim radnim grupama – u pregovaračkim poglavljima (Poglavlje 6 –Privredno pravo, Poglavlje 16 –Porezi), u Nacionalnoj procijeni rizika (NPR) od sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u projektima reforme Poreske uprave i Savjetu za velike poreke obveznike, u Partnerstvu za otvorenu upravu (OGP) i u saradnji državne uprave i NVO sektora.

Institut je od novembra 2017 punopravni član Medjunarodne federacije računovođa (IFAC), a od januara 2021 punopravni član Evropske federacije računovođa (AE) koja je savjetodavac komisiji EU za oblast računovodstva i revizije.
Od 2015 godine Institut je član i Komiteta za međunarodne standarde procijene (IVSC).
Rad Instituta je shodno Statutu podijeljen na organe, komisije, sekcije i na pet područnih podružnica po gradovima –Podgorica, Nikšić, Kotor, Bar i Berane. Članovi iz svih podružnica učestvuju u radu i imenuju svoje opunomoćene predstavnike za Skupštinu ISRCG sa mandatom od četiri godine.

Linkovi - međunarodne institucije i regulatori