Opšti akti Instituta

Početna strana
Opšti akti Instituta

U skladu i na osnovu ovlašćenja propisanim članom 23. Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG, br 39/11 i 37-17) Skupština Instituta sertifikovanih Računovođa Crne Gore na redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2021. godine usvojila je STATUT INSTITUTA SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE.

Preuzmite Statut ISRCG
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori