Prijavljivanje za edukaciju

Početna strana
Prijavljivanje za edukaciju

Prijavljivanje za edukaciju se vrši kod administracije ISRCG i podrazumijeva dostavljanje sledeće dokumentacije:

1
Opšta prijava sa ličnim podacima (JMB, zaposlenje, e- mail, kontakt tel. i sl.). Preuzmite formular prijave.
2
Ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi,
3
Potvrda o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima (priznaje se širi aspekt rada u računovodstvu, a ne samo u knjigovodstvu), kao i kopija radne knjižice ili drugi relevantni dokaz– kopija ugovora o angažmanu (u skladu sa IFAC- ovim međunarodnim standardom edukacije).
Dokumentacija se može dostaviti:
Lično u kancelarijama ISRCG
Putem pošte na adresu:
ul. Vukašina Markovića 114, naselje Kruševac,
81000 Podgorica,
Skenirano na e- mail: isrcg@isrcg.org ili ana.raickovic@isrcg.org

Obavještenja

Edukacije

Hotel "Azul", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

23-25.

maj

12

Poena

150

za članove Instituta

180

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori