Prijavljivanje za edukaciju

Početna strana
Prijavljivanje za edukaciju

Prijavljivanje za edukaciju se vrši kod administracije ISRCG i podrazumijeva dostavljanje sledeće dokumentacije:

1
Opšta prijava sa ličnim podacima (JMB, zaposlenje, e- mail, kontakt tel. i sl.). Preuzmite formular prijave.
2
Ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o stručnoj spremi,
3
Potvrda o radnom iskustvu na računovodstvenim poslovima (priznaje se širi aspekt rada u računovodstvu, a ne samo u knjigovodstvu), kao i kopija radne knjižice ili drugi relevantni dokaz– kopija ugovora o angažmanu (u skladu sa IFAC- ovim međunarodnim standardom edukacije).
Dokumentacija se može dostaviti:
Lično u kancelarijama ISRCG
Putem pošte na adresu:
ul. Vukašina Markovića 114, naselje Kruševac,
81000 Podgorica,
Skenirano na e- mail: isrcg@isrcg.org ili ana.raickovic@isrcg.org
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori