Početna strana
Sertifikovane računovođe

Sertifikovane računovođe

R. br.
Ime i prezime
Mjesto
Broj sertifikata
Datum izdavanja
1
Ljerka Momčilović
Goražde
2007LJM001
03.10.2007
2
Dijana Zečević
Berane
2007DZ002
03.10.2007.
3
Ljiljana Velimirović
Podgorica
2007LJV003
03.10.2007.
4
Branka Bojović
Bileća
2007BB004
03.10.2007.
5
Vesna Radunović
Sarajevo
2007VR005
03.10.2007.
6
Nada Todorović
Kotor
2007NT035
03.10.2007.
7
Snežana Vidović
Kotor
2007SV036
03.10.2007.
8
Senka Popović Mitrić
Budva
2007SPM006
03.10.2007.
9
Predrag Rakočević
Kolašin
2007PR007
03.10.2007.
10
Momčilo Mihaljević
Cetinje
2007MM008
03.10.2007.
11
Dušanka Nikitović
Cetinje
2007DN009
03.10.2007.
12
Mileva Kulušić
Nikšić
2007MK046
03.10.2007.
13
Ana Nikolić
Nikšić
2007AN047
03.10.2007.
14
Vojislava Stijepović
Kotor
2007VS048
03.10.2007.
15
Ibro Šabović
Bijelo Polje
2007IŠ010
03.10.2007.
16
Enesa Bekteši
Podgorica
2007EB011
03.10.2007.
17
Prof.dr Zoran Todorović Podgorica
Podgorica
2007ZT012
03.10.2007..
18
Ljiljana Vukmirović
Kladanj
2007LJV013
03.10.2007.
19
Radojka Milošević
Kotor
2007RM034
03.10.2007
20
Sulejman Zećirović
Bijelo Polje
2007SZ049
03.10.2007.
21
Danica Zvicer
Cetinje
2007DZ037
03.10.2007.
22
Goran Strahinja
Kotor
2007GS032
03.10.2007.
23
Branka Vuksanović
Nikšić
2007BV033
03.10.2007.
24
Zorica Vujović
Brčko
2007ZV014
03.10.2007.
25
Vesna Kotlaja
Podgorica
2007VK015
03.10.2007.
26
Jovanka Pavićević
Nikšić
2007JP016
03.10.2007
27
Nada Guzina
Danilovgrad
2007NG031
03.10.2007.
28
Mladen Ognjenović
Nikšić
2007MO017
03.10.2007.
29
Sonja Čupić
Andrijevica
2007SČ050
03.10.2007.
30
Krsto Spaić
Beograd
2007KS018
03.10.2007.
31
Ljiljana Šćepanović
Nikšić
2007LJŠ038
03.10.2007.
32
Vladimir Čarapić
Trebinje
2007VČ019
03.10.2007.
33
Ljiljana Dukić
Kotor
2007LJD052
03.10.2007.
34
Jelena Jakovac
Prilep
2007JJ020
03.10.2007.
35
Nevenka Bastać
Knin
2007NB039
03.10.2007.
36
Miroslav Vuković
Plužine
2007MV040
03.10.2007.
37
Mirjana Andrijević
Cetinje
03.10.2007.
38
Nataša Milačić
Podgorica
2007NM054
03.10.2007.
39
Maja Vukadinović
Podgorica
2007MV055
03.10.2007.
40
Ljerka Nevenka Todorović
Berane
2007NT021
03.10.2007.
41
Tijana Mirović Tomić
Priština
2007TM041
03.10.2007.
42
Anka Jaridić
Nikšić
2007AJ056
03.10.2007.
43
Anka Mirović
Podgorica
2007AM057
03.10.2007.
44
Sanija Fatić
Nikšić
2007SF058
03.10.2007.
45
Lidija Matović
Podgorica
2007LM029
03.10.2007.
46
Marija Damjanović
Nikšić
2007MD059
03.10.2007.
47
Snežana Luketić
Podgorica
2007SL060
03.10.2007.
48
Tatjana Mandić
Sarajevo
2007TM042
03.10.2007.
49
Ljiljana Dobrilović
Nikšić
2007LJD061
03.10.2007.
50
Ljiljana Milinović
Koprivnica
2007LJM022
03.10.2007.
51
Vasiljka Dačević
Nikšić
2007VD062
03.10.2007.
52
Snežana Aleksić
Zenica
2007SA063
03.10.2007.
53
Kristina Bukilić
Podgorica
2007KB023
03.10.2007.
54
Dragana Zarubica
Kotor
2007DZ064
03.10.2007.
55
Dobrana Perović
Skoplje
2007DP065
03.10.2007.
56
Nemanja Nikolić
Nikšić
2007NN024
03.10.2007.
57
Veselin Milačić
Podgorica
2007VM025
03.10.2007.
58
Maja Krstić
Podgorica
2007MK026
03.10.2007.
59
Aleksandra Kovačević
Sarajevo
2007AK066
03.10.2007.
60
Tatjana Vučetić
Nikšić
2007TV067
03.10.2007.
61
Jelena Strugar
Podgorica
2007JS068
03.10.2007.
62
Radmila Rajković
Cetinje
2007RR069
03.10.2007.
63
Srđan Janković
Podgorica
2007SJ070
03.10.2007.
64
Nataša Sekulić
Podgorica
2007NS071
03.10.2007.
65
Stana Bešović
Zemun
2007SB072
03.10.2007.
66
Danijela Dimovski Jović
Nikšić
2007DD043
03.10.2007.
67
Milica Šoškić
Kuršumlija
2007MŠ073
03.10.2007.
68
Milan Rakočević
Kolašin
2007MR074
03.10.2007.
69
Vesna Cakić
Podgorica
2007VDC075
03.10.2007.
70
Milica Praščević
Berane
2007MP076
03.10.2007.
71
Aneta Kustudić
Zenica
2007AK044
03.10.2007.
72
Dejan Savić
Podgorica
2007DS028
03.10.2007.
73
Radule Raonić
Kolašin
2007RR077
03.10.2007..
74
Srđan Mišolić
Podgorica
2007SM045
03.10.2007.
75
Tamara Ćorović Babić
Bar
2007TĆ078
03.10.2007.
76
Snežana Janičić
Pljevlja
2007SJ079
03.10.2007.
77
Sava Obradović
Podgorica
2007SO030
03.10.2007.
78
Stojanka Radulović
Nevesinje
2007SR080
03.10.2007.
79
Ognjenka Šćepanović
Podgorica
2007OŠ081
03.10.2007.
80
Predrag Raičković
Podgorica
2007PR082
03.10.2007..
81
Tanja Bulatović
Podgorica
2007TB083
03.10.2007.
82
Savo Martinović
Cetinje
2007SM084
03.10.2007.
83
Todor Gagović
Nikšić
2007TG027
03.10.2007.
84
Ilinka Vuković
Berane
2007IV085
03.10.2007.
85
Dejan Krivokapić
Beogad
2007DK087
03.10.2007.
86
Milovan Popović
Beograd
2007MP088
03.10.2007.
87
Zoran Jovanović
Našice
2007ZJ089
03.10.2007.
88
Zoran Škobić
Beograd
2007ZŠ091
03.10.2007.
89
Mladen Glušac
Podgorica
2007MG092
03.10.2007.
90
Milena Vuksanović Cakić
Podgorica
2007DZ002
03.10.2007.
91
Đorđije Rakočević
Kolašin
2007ĐR094
03.10.2007.
92
Snežana Perović
Podgorica
2007SP095
03.10.2007.
93
Milena Todorović Golubović
Gacko
2007MT096
03.10.2007.
94
Ljiljana Pižurica
Užice
2007LJP097
03.10.2007.
95
Slavko Rakočević
Podgorica
2007SR098
03.10.2007.
96
Danijela Vujošević
Podgorica
2007DV099
03.10.2007.
97
Miodrag Vujković
Banja Luka
2007MV100
03.10.2007.
98
Nataša Adžić
Cetinje
2007NA101
03.10.2007.
99
Svetlana Raonić
Podgorica
2007SR102
03.10.2007.
100
Danijela Vukčević Radičević
Podgorica
2007DV103
03.10.2007.
101
Svetlana Knežević
Bar
2007SK104
03.10.2007.
102
Željko Šević
Zemun
2007ŽŠ105
03.10.2007.
103
Milanka Aleksić
Nikšić
2007MA106
31.12.2007.
104
Olga Bojović
Plužine
2007OB107
31.12.2007.
105
Nikica Tadić
Plužine
2007NT108
31.12.2007.
106
Milijana Miladinović
Podgorica
2007MM109
31.12.2007.
108
Merita Molabećirović
Bar
2007MM111
31.12.2007.
109
Tatjana Milošević
Kotor
2007TM112
31.12.2007.
110
Goran Čabarkapa
Pljevlja
2007GČ113
31.12.2007.
111
Etrita Ficić
Bar
2007EF114
31.12.2007.
112
Lidija Vučinić
Istok
2007LV115
31.12.2007.
113
Danica Stanković
Pljevlja
2007DS116
31.12.2007.
114
Mladenka Bovan
Mostar
2007MB117
31.12.2007.
115
Danijela Rajović
Berane
2007DR118
31.12.2007..
116
Milanka Caković
Bijelo Polje
2007MC119
31.12.2007.
117
Milica Ćorić
Plužine
2007MĆ120
31.12.2007.
118
Ivana Nenezić
Podgorica
2007IN121
31.12.2007.
119
Mirsada Marković Vodopić
Podgorica
2007MM122
31.12.2007.
120
Mirjana Lazović
Podgorica
2007ML123
31.12.2007.
121
Mirjana Mijatović
Livno
2007MM124
31.12.2007.
122
Jelena Stjepanović
Sarajevo
2007JS125
31.12.2007.
123
Sonja Smolović
Podgorica
2007SS126
31.12.2007.
124
Mirjana Ražnatović
Podgorica
2007MR127
31.12.2007.
125
Vesna Đurović Šiljak
Pljevlja
2007VĐ128
31.12.2007.
126
Olga Blečić
Pljevlja
2007OB129
31.12.2007.
127
Mirjana Pavlović
Cetinje
2007MP130
31.12.2007.
128
Desa Tomašević
Pljevlja
2007DT131
31.12.2007.
129
Dragana Mašanović
Mostar
2007DM132
31.12.2007.
130
Branko Zogović
Podgorica
2007BZ133
31.12.2007.
131
Slavenka Šinik
Mostar
2007SŠ134
31.12.2007.
132
Danijela Vučetić
Nikšić
2007DV135
31.12.2007.
133
Nataša Tripković
Šibenik
2007NT136
31.12.2007.
134
Tatjana Jovanović
Metković
2007TJ137
31.12.2007.
135
Igor Pavićević
Podgorica
2007IP138
31.12.2007.
136
Bojana Ognjenović
Nikšić
2007BO139
31.12.2007.
137
Svetomir Aković
Berane
2007SA140
31.12.2007.
138
Olgica Tomašević
Prijepolje
2007OT141
31.12.2007.
139
Božica Zloković
Novi Sad
2007BZ142
31.12.2007.
140
Ratko Popović
Cetinje
2007RP143
31.12.2007.
141
Christos Antoniou
Kipar
2010CA147
03.10.2007.
142
Aleksandar Đurđević
Beograd
2010AĐ144
23.12.2010.
143
Jela Rikalo
Trebinje
2011JP145
22.02.2011.
144
Žarko Mionić
Prijedor
2011ŽM146
22.02.2011.
145
Branko Vojnović
Toronto
2011BV147
14.10.2011.
146
Katarina Bulatović
Kolašin
2011KB148
14.02.2012.
147
Vinko Nikić
Bar
2011VN149
14.02.2012.
148
Biljana Bogavac
Sarajevo
2007NA101
23.07.2012.
149
Aleksandra Rakočević Anđelić
Podgorica
2012AA151
30.12.2012.
150
Ruža Vojinović
Nikšić
2013RV152
01.07.2013.
151
Bojan Ćalasan
Plužine
2013BĆ153
01.07.2013.
152
Dušanka Ivović
Podgorica
2013DI154
01.07.2013.
153
Goran Knežević
Livno
2013GK176
01.07.2013.
154
Dragan Milić
Nikšić
2013DM155
21.02.2014.
155
Bojana Peković
Podgorica
2013BP156
21.02.2014.
156
Radovan Samardžić
Kotor
2013RS157
21.02.2014.
157
Vladimir Zloković
Kotor
2013DI154
21.02.2014.
158
Irena Mašović
Podgorica
2013IM159
21.02.2014.
159
Slađana Raičković
Podgorica
2014SR160
30.07.2014.
160
Boško Stojanović
Nikšić
2014BS161
30.07.2014.
161
Borislav Ivanković
Podgorica
2014BI162
01.07.2013.
162
Milovan Filipović
Lopare
2014MF163
30.10.2014.
163
Atina Vuksanović
Podgorica
2014AV164
31.12.2014.
164
Dragana Ćorić
Podgorica
2014DĆ165
31.12.2014.
165
Slavica Popović
Podgorica
2014SP166
31.12.2014.
166
Branko Ljutić
Beograd
2014BLJ167
31.12.2014.
167
Maja Anđelić
Beograd
2014MA168
31.12.2014.
168
Anastasija Boljević
Zaječar
2014AB169
31.12.2014.
169
Prvoslava Klepo
Podgorica
2015PK170
31.12.2014.
170
Vesna Kovačević
Podgorica
2015VK171
30.10.2015.
171
Lana Kalezić
Podgorica
2015LK172
30.10.2015.
172
Marnela Marković
Tuzla
2015MM172
31.12.2015.
173
Aleksandra Radojević
Zaječar
2015AR173
31.12.2015.
174
Maja Radoman
Podgorica
2016MR174
30.09.2016.
175
Đorđe Dimić
Beograd
2016ĐD175
23.12.2016.
176
Mladen Rakočević
'Podgorica
2017MR176
21.02.2017.
177
Zorka Vukmirović
Cetinje
2017ZV177
31.07.2017.
178
Boško Nilević
Podgorica
2017BN178
26.09.2017.
179
Sunčica Krstić
Vranje
2017SK179
25.12.2017.
180
Miloš Đurišić
'Podgorica
2017MĐ180
01.01.2018.
181
Anđela Raičković
Nikšić
2017AR181
26.01.2018.
182
Marina Drakić
Podgorica
2018MD182
01.02.2018.
183
Nikola Ribar
Beograd
2018NR183
01.11.2018.
184
Boban Čabarkapa
Kosovska Mitrovica
2018BČ184
01.12.2018.
185
Šućo Oručević
Cetinje
2018ŠO185
31.12.2014.
186
Verica Najdanović
Požega
2018VN186
31.12.2018.
187
Đorđe Radonjić
Podgorica
2019ĐR187
22.02.2019.
188
Želimir Đurišić
Podgorica
2019ŽĐ188
15.03.2019.
189
Anka Mihaljević
Podgorica
2019AM189
18.11.2019.
190
Milena Ostojić
Podgorica
2019MO190
19.11.2019.
191
Brankica Mosurović
Pljevlja
2019BM191
19.11.2019.
192
Milutin Kusovac
Podgorica
2019MK192
19.11.2019.
193
Toma Delić
Bijelo Polje
2020TD193
31.01.2020.
194
Jelena Martinović
Podgorica
2020JM194
25.06.2020.
195
Mirjana Preradović Marinkov
Novi Sad
2020MM195
30.07.2020.
196
Pero Đuričković
Podgorica
2020PĐ196
30.07.2020.
197
Branislav Pejović
Podgorica
2020BP197
01.10.2020.
198
Marija Janjušević
Nikšić
2020MJ198
01.10.2020.
199
Tatjana Šćepanović
Podgorica
2020TŠ199
01.10.2020.
200
Mihailo Vukosavljević
Nikšić
2020MV200
25.12.2020.
201
Nikola Đenić
Beograd
2021NĐ201
24.01.2021.
202
Biljana Rašović
Podgorica
2021BR202
02.04.2021.
203
Nenad Vučinić
Nikšić
2021NV203
02.04.2021.
204
Danijela Mirković
Beograd
2021DM204
02.04.2021.
205
Slavka Kankaraš Petkov
Podgorica
2021SK205
01.06.2021.
206
Miloš Mitrić
Beograd
2021MM206
15.12.2021.
207
Danilo Knežević
Podgorica
2023DK207
02.02.2023.
208
Vesko Knežević
Podgorica
2023VK208
02.02.2023.
209
Jelena Čvorović
Podgorica
2023JČ209
02.02.2023.
210
Mia Vuković
Podgorica
2023MV210
02.02.2023.
211
Miloš Zvicer
Podgorica
2023MZ211
17.02.2023.
212
Zoran Medenica
Kolašin
2023ZM212
02.02.2023.
213
Milena Perović
Podgorica
2023MP213
02.02.2023.
214
Nikola Stamenić
Banja Luka
2023NS214
02.06.2023.
215
Marija Bokić
Beograd
2023MB215
02.06.2023.
216
Marija Dašić
Podgorica
2023MD216
17.08.2023.
217
Petar Đakonović
Kotor
2023PĐ217
17.08.2023.
218
Zorica Barbić
Zenica
2023ZB218
17.08.2023.
219
Marija Živković
Nikšić
2023MŽ219
17.08.2023.
220
Nataša Zeković
Hanover
2023NZ220
20.11.2023.
221
Saša Tomašević
Herceg Novi
2024ST221
17.01.2024.
222
Nermin Orahovac
Podgorica
2024NO222
02.02.2024.
223
Sanja Milačić
Podgorica
2024SM222
02.02.2024.
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori