Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

Članarina / Samostalni Računovođa

Članarina za zvanje Samostalni Računovođa

Godišnja članarina za zvanje SAMOSTALNI RAČUNOVOĐA

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori