Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

Članarina / Računovođa

Članarina za zvanje Računovođa

Godišnja članarina za zvanje RAČUNOVOĐA

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori