Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

IX MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM RAČUNOVOĐA I REVIZORA CRNE GORE

ISRCG u saradnji sa Centrom za reformu finansijskog izvještavanja (CFRR) Svjetske banke organizuje Nacionalnu koferenciju „Jačanje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori: izvještavanje o održivosti i povećanje značaja uloge revizorskih odbora“

IX Međunarodni simpozijum računovođa i revizora Crne Gore biće održan u specifičnim uslovima izazvanim geopolitičkim tenzijama, izazovima globalnih klimatskih promjena, političkim nesigurnostima i tehnološkom progresu koji sa pojavom vještačke inteligencije može da promijeni sve uobičajne poslovne i životne obrasce ponašanja. Računovodstvena i revizorska profesija se suočava sa ovim izazovima koji donose promjenu u svim sferama političkog, društvenog i ekonomskog života.

Crnogorska ekonomija danas se suočava sa dubokim i ozbiljnim problemima, zbog čega je neophodno dati kvalitetan odgovor na prijeteće ekonomske fluktuacije. Računovodstveno revizorska struka u Crnoj Gori treba da posebnu pažnju posveti cijelom nizu pitanja koja su od suštinskog značaja za kvalitet finansijskog izvještavanja, shodno tome, učesnici ovogodišnjeg Simpozijuma će pokušati da daju odgovore na ova i mnoga druga aktuelna i relevantna pitanja.

ISRCG u saradnji sa CFRR organizuje Nacionalnu koferenciju „Jačanje korporativnog upravljanja u Crnoj Gori: izvještavanje o održivosti i povećanje značaja uloge revizorskih odbora“, koja će se održati drugog dana Simpozijuma, 24. maja 2024. godine.

Konferencija stavlja fokus na program REPARIS – put ka Evropskom programu računovodstvenih reformi i institucionalnom jačanju malih i srednjih privrednih društava (MSP), koji je razvio CFRR, sa ciljem da podrži unaprijeđenja profesionalnog računovodstva i finansijskog menadžmenta, kao i usklađivanju država Zapadnog Balkana sa okvirom za korporativno finansijko izvještavanje i relevantim direktivama i uredbama Evropske Unije.

Konferencija se organizovana u okviru regionalnog programa pod nazivom Put ka Evropskom Programu računovodstvene reforme i institucionalnog jačanja za mala i srednja preduzeća (REPARIS za MSP). Program ima za cilj da podrži: (i) dalje poboljšanje pristupa MSP na države Zapadnog Balkana vezano za profesionalno računovodstvo i finansijski menadžement, i (ii) usklađivanje okvira država Zapadnog balkana vezano za korporativno finansijsko izveštavanje, kao i relevantnim direktivama i propisima Evropske unije (EU). Korisnici programa su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija.

Ova Koferencija ima za cilj podizanje svijesti o okviru izvještavanja o korporativnoj izdrživosti, kako ojačati korporativno upravljanje, sa posebnim naglaskom na privredne subjekte u većinskom državnom vlasništvu. Takođe, biće dat poseban osvrt na sve značajniju ulogu revizorskih odbora u pogledu kako finasijskog, tako i izvještavanja o održivosti.

Govornici:

 • Predstavnici Svjetske banke
 • Predstavnici računovodstveno revizorske struke iz Crne Gore i regiona
 • Predstavnici nadležnih državnih institucija/regulatora
 • Predstavnici međunarodnih institucija nadležnih za oblasti računovodstva i revizije
 • Predstavnici akademske zajednice iz Crne Gore, regiona i EU

Paneli:

 • Crnogorska ekonomija na putu ka „novoj realnosti“ – izazovi i perspektive
 • Novi evropski zahtjevi za izvještavanje o održivosti
 • Korporativno izvještavanje o održivosti – potencijalni uticaj i izazovi vezani za Crnu Goru
 • Kritična uluga revizorskih odbora vezana za transparentnost i odgovornost
 • Unaprjeđenje efikanosti rada revizorskih odbora u Crnoj Gori, sa osvrtom na trenutno stanje i najbolju međunarodnu praksu
 • Primjena novih poreskih zakona u Crnoj Gori i posljedica na računovodstveno-revizrosku praksu

Prijave za Simpozijum se vrše isključivo putem platforme MojInstitut (https://moj.isrcg.org/login). Ukoliko nijeste dobili korisničko ime i šifru za prijavljivanje na platformi MojInstitut, zamolili bismo Vas da kontaktirate administraciju ISRCG na mail ana.raickovic@isrcg.org

Napominjemo da ovaj događaj neće biti sniman i kasnije plasiran snimak sa događaja, odnosno, učesnici će isključivo moći uživo da ga prate.

Smještaj:

Napominjemo da su smještajni kapaciteti u hotelu "Azul"  popunjeni.

Hotel „Olea“ - ponuda za minimum 2 noćenja

 • 45 EUR, noćenje sa doručkom, jednokrevetna soba po danu
 • 35 EUR, noćenja sa doručkom, dvokrevetna/trokrevetna soba po danu po osobi

U cijenu smještaja nisu uključeni boravišna taksa i osiguranje - 1,5 EUR po danu

Email za rezervaciju smještaja: info@hotelolea.me

Srećemo pažnju na činjenicu da je broj soba organičen (rezervacije će se vršiti po principu first come, first served), kao i da sami vršite rezervacije smještaja.

Hotel „Azul“ - day&night pass

 • Pass 23.05.2024.  (18h-24) cijena  : 35,00 Eur po osobi po danu
 • Day pass 24.05.2024. (10h-18 h) : 30,00 Eur po osobi po danu.
 • Paket 24.05.2023. (day + night pass)- 50,00 Eur po osobi po danu.
 • Day pass 25.05.2024.(10h-18 h) : 30,00 Eur po osobi po danu.

Email za prijavu: salesmanager@karismaadriatic.com

Simpozijum se boduje sa 12 KPE poena.

PREUZMITE PRELIMARNU AGENDU

Hotel "Azul", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

23-25.

maj

12

Poena

150

za članove Instituta

180

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori