Kontinuirana edukacija
Kursevi

Kurs za pomoćne poslove u računovodstvu

INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje: Stručnu obuku (kurs) za pomoćne poslove u računovodstvu za: 1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima 2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja

INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:


Stručnu obuku (kurs) za pomoćne poslove u računovodstvu za:


1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko - praktična knjiženja

 • Sastavljanje PDV prijave;
 • Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca;
 • Izvodi i Blagajničko poslovanje (putni nalozi; dnevnik blagajne);
 • Nekretnine, postrojenja i oprema (nabavka, izgradnja, otuđenje, poreska i računovodstvena amortizacija, OA obrazac); Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda;
 • Sporna i sumnjiva potraživanja –direktan i indirektan otpis;
 • Knjigovodstvena dokumentacija;
 • Računovodstveni softver;
 • Osnovna teorijska obuka u skladu sa MRS/MSFI (finansijski iskazi, knjiženja aktive, pasive, prihoda i rashoda, kontni okvir); Trgovačko poslovanje – veleprodaja /maloprodaja;
 • Organizacija popisa i knjiženje manjkova i viškova;
 • Zakonska regulativa (Zakon o privrednim društvima; Zakon o računovodstvu; Zakon o radu; Zakon o zaradama u javnom sektoru; Zakon o PDV; Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica; itd)
 • Polaznici dobijaju elektronsko izdanje - Priručnika za poreski sistem i Udžbenika iz osnova računovodstva.
 • Fond od  80 časova. Časovi se organizuju poslijepodne /uveče u trajanju od 2 - 3 školska časa.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku (omogućno je plaćanje u 3 rate).

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza

 • Zaključni list / bruto bilans;
 • Prijava poreza na dobit pravnih lica; Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja;
 • Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha;
 • Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene;
 • Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize;
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija;
 • Zakonska regulativa, MRS/MSFI, računovodstvene politike.

Fond od 30 časova. Časovi se organizuju poslijepodne /uveče u trajanju od 2 - 3 školska časa.


Polaznici dobijaju elektronsko izdanje - priručnika za poreski sistem i udžbenika iz osnova računovodstva.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku (omogućno je plaćanje u 2 rate).

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.


Napomena:
Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi).
Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u:
Podgorici, Tivtu, Budvi, Beranama, Baru i Nikšiću.
Rok za prijavu 30. septembar 2023.god na mail ana.raickovic@isrcg.org

PG, TV, BD, BA, BR, NK

30

časova

30

septembar

Poena

170

za članove Instituta

350

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori