Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme "ZOOM")

Ponedeljak 19.02. i utorak 20.02.2024. godine

I DAN - Ponedeljak, 19.02.2024. godine

10:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na   Univerzitetu „Singidunum“

 1. Međusobno usaglašavanje knjigovodstvenih evidencija
 2. Usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 3. Preklasifikacija stavki u finansijskim izvještajima
 4. Priznavanje i vrednovanje pojedinih pozicija u finansijskim izvještajima:
 • obračun amortizacije stalne imovine,
 • revalorizacija stalne imovine,
 • vrednovanje investicionih nekretnina,
 • obračun vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda,
 • obračun obezvrjeđenja sredstava (obračun obezvrjeđenja stalne imovine, obračun obezvrjeđenja zaliha i obračun obezvrjeđenja potraživanja)

II DAN - Utorak, 20.02.2024. godine

10:00 Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni revizor, i Vladislav Karadžić, dipl. oec, ISRCG

 • Izrada Izvještaja menadžmenta za 2023. godinu

11:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na   Univerzitetu „Singidunum“

 • Priznavanje i vrednovanje prihoda,
 • Lizing
 • Kapitalizovanje troškova pozajmljivanja,
 • Uslovljena državna dodjeljivanja,
 • Obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza,
 • Obračun rezervisanja za otpremnine,
 • Obračun rezervisanja,
 • Sastavljanje Iskaza o ukupnom rezultatu – dio „druge stavke rezultata povezane sa kapitalom“
 • Sastavljanje Napomena uz finansijske iskaze

Online

2

dana

19. I 20.

februar

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori