Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

četvrtak 25.01 i petak 26.01.2024. godine

I DAN – Četvrtak, 25.01.2024. godine

10:00
Milica Vuletić, Načelnica Odsjeka za pružanje usluga poreskim obveznicima, Poreska uprava Crne Gore
Anka Raičević, Poreski inspektor I u sektoru za velike poreske obveznike, Poreska uprava Crne Gore
mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor, ISRCG

  • Zakon o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakon o porezu na dodatu vrijednost
  • Pitanja i odgovori iz poreske prakse

12:00
Milan Radulović, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, p.o. Glavni inspektor u Direkciji za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera

  • Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

II DAN – Petak, 26.01.2024. godine

10:00

Prof. dr Branislav Radulović, Profesor na Univerzitetu "Mediteran"

  • Novi koncept Zakona o privrednim društvima sa posebnim osvrtom na registar   privrednih društava

11:30

Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, Profesor na Univerzitetu „Singidunum“

  • Pripreme za sastavljanje finansijskih iskaza za 2023. godinu

Online

2

dana

25 i 26.

januar

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori