Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (putem "Zoom" aplikacije)

Utorak 23.07. i srijeda 24.07.2024. godine

I DAN – Utorak, 23.07.2024. godine

10:00 Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet "Singidunum" Beograd

 • Definisanje procjena u računovodstvu
 • Zakonski osnov za procjene i profesionalna računovodstvena regulativa
 • Vrste i namjena procjena
 • Zahtjevi MSFI u vezi sa procjenama - primjeri procjena uz odgovor na pitanja
  1. Ko inicira procjene?
  2. Ko radi procjene?
  3. Ko odgovara za procjene?
  4. Kako se radi procjena?
  5. Efekti procjena?
  6. Objelodanjivanja u vezi sa konkretnom procjenom?
 • Odnos revizora prema procjenama

Napomena: Procjene koje će biti obrađene tokom predavanja:

 • procjena primjerenosti primjene pretpostavke stalnosti poslovanja subjekta,
 • procjena za potrebe obračuna amortizacije stalne imovine: preostali vijek korišćenja, rezidualna vrijednost,
 • procjena fer vrijednosti nekretnina za potrebe primjene modela revalorizacije ili modela fer vrijednosti,
 • procjena neto prodajne vrednosti zaliha,
 • procjena stepena završenosti nedovršene proizvodnje i nezavršenih usluga,
 • procjena obezvrjeđenosti potraživanja,
 • procjena visine rezervisanja (za otpremnine, za date garancije, za sudske sporove i dr.),
 • procjena da li se radi o materijalno značajnoj grešci,
 • procjene primjene načela značajnosti i grupisanja pri izradi napomena….

12:00 Prof. dr Jelena Poljašević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

 • Primjena Međunarodnog standarda finanskijskog izvještavanja MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima
  1. Priznavanje prihoda
  2. Ugovorena imovina
  3. Ugovorene obaveze

II DAN – Srijeda, 24.07.2024. godine

10:00 Prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet "Singidunum" Beograd

 • II DIO - Nastavak predavanja od prethodnog dana

Online

2

dana

23. i 24.

JUL

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori