Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

STRUČNI SEMINAR - WEBINAR (preko platforme „ZOOM“)

Srijeda 29.11.2023. godine i petak, 01.12.2023. godine Početak u 10h

PRELIMINARNA AGENDA

I DAN – Srijeda, 29.11.2023. godine

10:00 Predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore – Direktorat za upravne poslove, državljanstvo i strance

 Zakon o strancima


10:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

 Primjena MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima

 • Novine i glavne razlike u odnosu na prethodnurelevantnu regulativu (MRS 18 i MRS 11)
  Djelokrug Standarda
 • Korak 1 - Identifikovanje ugovora sa kupcima
 • Korak 2 - Identifikovanje obaveza na činjenje
 • Korak 3 - Određivanje cijene transakcije

II DAN - Petak, 01.12.2023. godine

10:00 Lejla Dreković, PriceWaterhouseCoopers (PWC)

 Revizorske procedure za bilansne pozicije koje tangiraju MSFI 9

 • Finansijski instrumenti i MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima


12:00 Prof. dr Zoran Petrović, Ovlašćeni revizor, redovni profesor na Univerzitetu „Singidunum“

 Primjena MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima (nastavak)

 • Korak 4 - Raspodjela cijene transakcije
 • Korak 5 - Priznavanje prihoda
 • Troškovi u vezi sa ugovorima
 • Objelodanjivanja zahtijevana MSFI 15
 • Specifični primjeri primjene MSFI 15
 • Prelazne odredbe

Online

2

dana

29.

NOV

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori