Kontinuirana edukacija
Kontinuirana edukacija

XVIII Međunarodni kongres računovođa i revizora Crne Gore

Tema: Računovodstveno/revizorska profesija u funkciji implementacije ciljeva održivog razvoja

Računovodstveno/revizorska profesija u funkciji implementacije ciljeva održivog razvoja

>> PREUZMITE AGENDU <<

AUTORI I PREDAVAČI:

 • Prof. dr Nikola Fabris - Rezulati obrade završnih računa
 • Prof. dr Boris Tušek – Uloga interne revizije i revizijskog odbora u integraciji
 • ESG-a u korporativno upravljanje
 • Prof. dr Branislav Radulović - Revizija zaštite životne sredine u kontekstu ostvarivanja ciljeva održivog razvoja - iskustva i perspektive
 • Prof. dr Ana Lalević Filipović - Izvještavanje o ESG kriterijumima kroz prizmu privrednih društava u Crnoj Gori
 • Doc. dr Tanja Laković i mr Milica Vukčević - Izazovi i mogućnosti revizorskih društava u pružanju usluga uvjeravanja i izvještavanja o održivosti u Crnoj Gori
 • Prof. dr Slobodan Lakić - Računovodstvo usaglašenosti sa tržištem: opšta i posebna razmatranja
 • Doc. dr Milijana Novović Burić i mr Milan Raičević - Spremnost crnogorskog tržišta osiguranja za primjenu MSFI 17
 • Doc. dr Radovan Samardžić – Izazovi revizije za održivi razvoj primjenomMrevS-a
 • Prof. dr Anđelko Lojpur i Igor Pavićević - Korporacijska društvena odgovornost u svijetlu novih OECD principa korporacijskog upravljanja
 • dr Radoica Luburić - Vještačka inteligencija između iluzija i stvarnosti
 • Prof. dr Jelena Stanković i Prof. dr Tatjana Stevanović - Integrisani sistem mjerenja performansi u funkciji održivog razvoja
 • Prof. dr Brano Markić i mr Marko Markić - Revizija u okruženju informacione tehnologije
 • Prof. dr Dragoljub Janković - Primjena AI u računovodstvu i procjeni vrijednosti imovine – izazovi i potencijalne prednosti

OKRUGLI STOLOVI (PANELI):

 • Budućnost između prošlosti i sadašnjosti – Nova razvojna perspektiva; Moderator: Prof. dr Anđelko Lojpur
 • Finansijska stabilnost i ekonomski oporavak u uslovima visoke inflacije; Moderator: Prof. dr Vinko Nikić
 • Primjena vještačke inteligencije u računovodstvu i reviziji; Moderator: Prof. dr Dragoljub Janković
 • Računovodstvo i revizija u privrednim društvima i javnom sektoru, tranzicija ka zelenoj ekomomiji i ESG ciljevima; Moderator: Prof. dr Milan Lakićević

 • AKTUELENE I RELEVANTNE TEME
 • PREZENTACIJE RADOVA IZ ZBORNIKA
 • INTERAKTIVNO UČEŠĆE
 • HIBRIDNI MODEL PRAĆENJA KONGRESA
 • DRUŽENJE UZ MUZIČKI PROGRAM

Napomena: Spisak autora/predavača i panela/ okruglih stolova nije konačanSmještaj:

Hotel "AZUL":

Obavještavamo Vas da u hotelu "Azul" više nema slobodnih smještajnih kapaciteta. Zainteresovani mogu rezervisati smještaj u hotelu "Olea". Za sve učesnike, ISRCG je obezbijedio sledeće uslove koji se odnose na korišćenje all inclusive usluga u hotelu "Azul":

Day pass 21.09.2023.  (18h-24): 35,00 EUR po osobi po danu

Day  pass 22.09.2023.(10h-18 h): 30,00 EUR po osobi po danu.

Night  pass 22.09.2023.(21h-02 h): 30,00 EUR po osobi po danu

Paket ISRCG 22.09.2023. (day + night pass) - 50,00 EUR po osobi po danu


U bilo kojoj  izabranoj  varijanti obavezna je pismena rezervacija na mail kao I prilikom  rezervacije soba. Svi gosti su dužni da prilikom uzimanja day/night passa ostave lični dokument na recepciji, preuzmu odgovarajuću narukvicu i na odlasku iz resorta preuzmu svoj dokument.

Hotel "OLEA":

 • 49 EUR noćenje sa doručkom, jednokrevetna soba
 • 34 EUR noćenje sa doručkom, dvokrevetna soba

U cijenu smještaja nisu uključeni boravišna taksa i osiguranje - 1,2 EUR po danu

Email za prijavu: ana.sofranac@isrcg.org

Emailovi za smještaj:

AZUL: salesmanager@karismaadriatic.com

OLEA: info@hotelolea.me

Broj soba je ograničen i rezervacije će se vršiti po principu first come, first served.


Kongres se boduje sa 18 KPE poena.


Hotel "AZUL", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

21-23.

Septembar

18

Poena

150

za članove Instituta

180

za ostale zainteresovane
Linkovi - međunarodne institucije i regulatori