ISPITNI ROK - JUN 2024

Rok za prijavu ispita i uplatu naknade za izlazak na ispit je 30.05.2024 (četvrtak). Prijava ispita podrazumijeva dostavljen Institutu popunjen prijavni formular za ispit (na našem sajtu) i dokaz o izvršenoj uplati za naknadu. Prijava (skenirana) se može poslati i na e- mail:

ana.raickovic@isrcg.org

Ispiti moraju biti prijavljeni do zadatog roka.

Kandidati trebaju na ispit da donesu kao dokaz odštampan e- mail da su poslali prijavu i da im je prijem prijave potvrđen od strane administracije Instituta, kao i dokaz o uplati naknade za ispit.

Kandidatima koji ne budu donijeli neophodnu dokumentaciju neće biti dozvoljen izlazak na ispit.

Kandidati su dužni da prate listu ispita i literature (na sajtu u dijelu profesionalne edukacije), zbog eventualnih izmjena i dopuna !

Nakon objavljivanja rezultata ispita kandidati koji budu htjeli da pogledaju svoj rad, to moguučiniti uz prethodnu najavu i uz dogovor o terminu sa Stručnim saradnikom za edukaciju namail: vladislav.karadzic @isrcg.org

Napomene:

*** Kandidati za profesionalno zvanje na ispit dolaze najkasnije 20 minuta prije zvaničnog početka ispita, zbog prozivke, identifikacijei razmještanja po sali.

*** Kandidat za profesionalno zvanje na ispit donosi ličnu kartu ili pasoš (zbog identifikacije) i digitron (ako ispit sadrži zadatke).Zabranjena je upotreba mobilnog telefona, pametnih satova ili drugih uređaja koji posjeduju računske radnje.

*** Svi kandidati dobijaju radne sveske i specijalne hemijske olovke, sa kojima jedino mogu da rade ispit zbog uniformnosti.Zabranjena je upotreba običnih olovaka ili drugih hemijskih olovaka, korektora, flomastera i drugog pribora za pisanje. Upotrebanedozvoljenih sredstava vodi diskvalifikaciji.

Ostale novosti

Najava Edukacija

Online

2

dana

25. i 26.

JUN

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više