Stručna obuka (kurs) za pomoćne poslove u računovodstvu

INSTITUT SERTIFIKOVANIH RAČUNOVOĐA CRNE GORE nosilac Uredbe Vlade Crne Gore (Sl.list 44/07 i 33/10) o povjeravanju poslova računovodstva i revizije organizuje:


Stručnu obuku (kurs) za pomoćne poslove u računovodstvu za:
1. Nezaposlena lica, bez radnog iskustva na računovodstvenim poslovima
2. Zaposlena lica, radi stručnog usavršavanja kroz dvije faze školovanja:

I faza – Osnovna teorijsko - praktična knjiženja

 • Sastavljanje PDV prijave;
 • Obračun zarada i ostalih ličnih primanja – popunjavanje IOPPD obrasca;
 • Izvodi i Blagajničko poslovanje (putni nalozi; dnevnik blagajne);
 • Nekretnine, postrojenja i oprema (nabavka, izgradnja, otuđenje, poreska i računovodstvena amortizacija, OA obrazac); Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda;
 • Sporna i sumnjiva potraživanja –direktan i indirektan otpis;
 • Knjigovodstvena dokumentacija;
 • Računovodstveni softver;
 • Osnovna teorijska obuka u skladu sa MRS/MSFI (finansijski iskazi, knjiženja aktive, pasive, prihoda i rashoda, kontni okvir); Trgovačko poslovanje – veleprodaja /maloprodaja;
 • Organizacija popisa i knjiženje manjkova i viškova;
 • Zakonska regulativa (Zakon o privrednim društvima; Zakon o računovodstvu; Zakon o radu; Zakon o zaradama u javnom sektoru; Zakon o PDV; Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica; itd)
 • Fond od  80 časova. Časovi se organizuju poslijepodne /uveče u trajanju od 2 - 3 školska časa.

Cijena obuke iznosi 350€ po polazniku (omogućno je plaćanje u 3 rate).

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

II faza – Sastavljanje i analiza finansijskih iskaza

 • Zaključni list / bruto bilans;
 • Prijava poreza na dobit pravnih lica; Sastavljanje iskaza o finansijskoj poziciji/Bilans stanja;
 • Sastavljanje iskaza o ukupnom rezultatu /Bilans uspjeha;
 • Iskaza o tokovima gotovine; Iskaza o promjenama na kapitalu; Napomene;
 • Analiza poslovanja (preko pokazatelja koji se koriste u EU) sa aspekta donosioca poslovnih odluka u uslovima krize;
 • Sticanje praktičnih znanja i vještina za zaposlene u sektoru finansija;
 • Zakonska regulativa, MRS/MSFI, računovodstvene politike.

Fond od 30 časova. Časovi se organizuju poslijepodne /uveče u trajanju od 2 - 3 školska časa.

Cijena obuke iznosi 170€ po polazniku (omogućno je plaćanje u 2 rate).

Nakon završene obuke dobija se Potvrda o stručnoj osposobljenosti.

Napomena: Prijava za II fazu podrazumijeva obavezno završenu I fazu obuke ili polaganje testa o prethodnom znanju (iz oblasti koje se pohađaju u I fazi).Nastava je, u zavisnosti od broja prijavljenih kandidata, planirana da se organizuje u: Podgorici, Tivtu, Budvi, Beranama, Baru i Nikšiću.

Rok za prijavu je 20. februar 2024. godine. Prijava se vrši slanjem popunjenog formulara prijave na mail ana.raickovic@isrcg.org

Formular za prijavu

Ostale novosti

Najava Edukacija

Online

2

dana

25. i 26.

JUN

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više