WEBINAR IOPCG 15.02.2024. godine - u saradnji sa ISRCG

Obavještavamo Vas da će se webinar IOPCG, u saradnji sa ISRCG, na temu " Značaj i uticaj procjene vrijednosti imovine na kvalitet finansijskog izvještavanja" održati dana 15.02.2024. godine sa početkom u 17:30h. Predavači će biti mr Anastasija Boljević, Ovlašćeni revizor, i g-din Mihailo Vukosavljević, Ovlašćeni revizor.

Program webinara:
 • Uvod u procjenu imovine i njen uticaj na finansijsko izvještavanje
 • Osnovni principi MRS 1-  Prezentacija
 • Veza između procjene i kvaliteta finansijskih izvještaja
 • Detalji i specifičnosti MRS 16- Nekretnine, postrojenje i oprema
 • Primjena MRS 16 u procjeni imovine
 • Knjiženje procjene i uticaj na finansijske izvještaje
Cilj webinara:
 • Cilj ove edukacije je da se polaznici upoznaju sa značajem procjene imovine na kvalitet finansijskog izvještavanja, sa posebnim naglaskom na uticaj procjene na finansijske iskaze i pokazatelje poslovanja.
Kome je namijenjen webinar:
 • Procjenjivačima vrijednosti nekretnina, biznisa i kapitala i mašina postrojenja i opreme
 • Sudskim vještacima
 • Stečajnim upravnicima
 • Zaposlenim u finansijskim institucijama, privrednim društvima i državnim organima koji upravljaju nepokretnostima i drugom imovinom u svom portfelju

Svi zainteresovani prijavu za webinar mogu ostvariti putem linka: https://iopcg.me/dogadjaj/znacaj-i-uticaj-procjene-vrijednosti-imovine-na-kvalitet-finansijskog-izvjestavanja/

U skladu sa Sporazumom o saradnji između IOPCG i ISRCG, IOPCG je omogućio svim članovima ISRCG da kotizaciju za webinar plaćaju sa popustom koji imaju njihovi članovi (80€).

Ostale novosti

Najava Edukacija

Online

2

dana

25. i 26.

April

6

Poena

80

za članove Instituta

100

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Hotel "Azul", Velika plaža, Ulcinj

3

dana

23-25.

maj

12

Poena

150

za članove Instituta

180

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Podgorica

30

časova

1.

MART

Poena

400

za članove Instituta

450

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

30

za članove Instituta

30

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

20

za članove Instituta

20

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

50

za članove Instituta

50

za ostale zainteresovane
Saznaj više

Crna Gora

1.

JAN

Poena

80

za članove Instituta

80

za ostale zainteresovane
Saznaj više

sva izdanja

CG

do 31.

decembra

20

Poena

236,00

za članove Instituta

270,00

za ostale zainteresovane
Saznaj više